Har testamenterat all till min sambo, får mina barn någon arvsrätt efter min sambo?

2017-12-26 i Sambo
FRÅGA
Är sambo sen 40 år tillbaka. Vi har skrivit testamente där vi ärver varandra tillfullo. Jag har två barn min sambo inget. Om jag dör före min sambo Har mina barn någon arvsrätt efter min sambo när hon dör?
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till oss med din fråga!

Det aktuella lagrummet för din fråga är Ärvdabalken.

Vad den aktuella situationen innebär

Dina barn även kallade bröstarvingar, (2 kap. 1§ ÄB) har alltid rätt till sin laglott. Laglotten är alltså hälften av vad de annars skulle ha ärvt, i detta fall hade de haft rätt till ½ vardera av ditt arv och laglotten är då alltså ¼ nu istället, (7 kap. 1§ ÄB).

Dina barn kan alltså trots ditt testamente inom 6 månader påkalla jämkning av testamentet och få ut sin laglott, (7 kap. 3§ ÄB). Däremot om ni vill undvika detta kan du upprätta ett nytt testamente där du anger att dina barn har rätt till sin laglott och resten ärver din sambo. Om allt har kommit till på rätt sätt så kan dina barn inte klandra testamentet.

Alternativa lösningar

En annan möjlighet är att du testamenterar med fri förfoganderätt till din sambo och anger att du önskar att dina barn inte kräver ut sin laglott utan väntar till din sambo avlidit. Då får de istället rätt till en efterarvskvot, (3 kap. 2§ ÄB).

Exempel: Efter en bodelning så har du 100 000 kr och din sambo 50 000 kr, hon ärver då din egendom med fri förfoganderätt. Dina barn skulle då ha ärvt 50 000 kr var och får då istället en efterarvsandel som utgår från vad de skulle ha ärvt och din sambos totala tillgångar efter att hon ärvt dig. Alltså är deras efterarvsandel 1/3 var av din sambos kvarlåtenskap när hon avlider.

Det finns alltså andra möjligheter om du skulle ändra dig. Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att kontakta oss igen!

Med vänliga hälsningar

Emilia Kinnunen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (510)
2021-12-30 Hur gör man för att leva så orubbat som möjligt som sambo om en avlider?
2021-12-30 Ses sambor som "släkt" till den avlidne?
2021-12-26 Vem ärver den avlidne sambons del av det gemensamma huset?
2021-12-07 Upphör ett samboförhållande när sexuellt samliv inte längre förekommer?

Alla besvarade frågor (98546)