Har systern till min avlidna sambos tidigare make (ex-make) någon arvsrätt efter mig?

Min sambo har dött, och vi hade gjört efterlivandetestamente om den av som dör först ärver den efterlivande. Hon var gift i Australien, men hennes man gick bort 1990 De hade inga barn till sammans.Men hennes man har en söster som fortfarande lever, och fick arf efter sin bror. och nu säger en jurist att hon har rätt till framtidsarv, när jag går bort. Stämmer det enligt lagen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är ärvdabalken (ÄB).


Det korta och enda svaret på din fråga lyder, i vart fall såvitt jag kan bedöma och utifrån den information som följer av din ärendebeskrivning, att systern till din sambos tidigare make har fel. Nu vet jag i och för sig inte exakt hur det aktuella testamentet är reglerat. Sambor ärver inte varandra enligt lag, men det föreligger ju som sagt ett testamente och enligt ovan verkar ju detta föreskriva att du fullt ut ska ärva kvarlåtenskapen efter din sambo. Som bröstarvinge (barn) har man rätt till sin laglott, vilken utgör halva arvslotten, se 7 kap. 1 § ÄB. Andra arvingar kan emellertid göras helt arvlösa genom exempelvis ett testamente.Det är således endast bröstarvingar som skyddas av ärvdabalken i det här avseendet. Systern till din sambos tidigare make har ingenting med den uppkomna situationen att göra. Och detsamma gäller vid ditt framtida frånfälle.


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning likt denna och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning