Har syskonen till den först avlidne maken rätt till efterarv?

2020-03-03 i Efterarv
FRÅGA
Min faster var gift fram till 2015 då maken gick bort. Nu undrar jag har Bror och syster till Maken rätt till arvsdel när min faster dör.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av ärvdabalken (ÄB).

Mina utgångspunkter i svaret

Du nämner inte ifall din faster och hennes make har barn tillsammans eller har barn på var sitt håll men jag kommer utgå ifrån att ingen av dem har barn. Vidare framgår det inte hur mycket din faster ärvde från maken, om det fanns testamente eller liknande, men jag kommer utgå ifrån att hon ärvde allt från maken i mitt svar.

Får syskonen arvsrätt efter din faster dör?

Eftersom din faster och hennes make var gifta är huvudregeln att din faster ärver allt efter maken (ÄB 3 kap. 1 §).

När din faster dör har makens föräldrar alternativt syskon arvsrätt, detta kallas efterarv (ÄB 3 kap. 2 § första stycket). Detta innebär att om makens föräldrar lever när din faster dör har de i första hand arvsrätt (ÄB 2 kap. 2 § första stycket). Om makens föräldrar inte lever när din faster dör så har makens bror och syster arvsrätt (ÄB 2 kap. 2 § andra stycket).

Hur mycket ärver makens familj från din faster?

Huvudregeln är egentligen att makens föräldrar alternativt syskon (beroende på om föräldrarna lever eller inte) ärver hälften från din faster när hon dör (ÄB 3 kap. 2 § första stycket). Om det är så att din faster har ärvt allt från maken, vilket jag har utgått ifrån, innebär det att makens föräldrar alternativt syskon ärver samma andel som fastern ärvde (ÄB 3 kap. 2 § tredje stycket).

Sammanfattning

Om makens föräldrar inte lever när din faster dör så kommer makens bror och syster att ärva från din faster. Syskonen har rätt att ärva samma andel som din faster ärvde av maken.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Hanna Opedal Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll