Har syskonbarn rätt att ärva trots testamente?

Hej! En arbetskamrat till mig har avlidit. Han har upprättat ett testamente där han vill låta mig ärva all hans kvarlåtenskap. Han är ogift ensamstående utan syskon och föräldrar i livet. Men han har syskonbarn. Min undran är då om syskonbarn eller testamente ärver, eller bådadera?? 

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågor om arv regleras i ärvdabalken.

Får en arvlåtare testamentera bort all sin kvarlåtenskap?

Det är möjligt att testamentera sitt kvarlåtenskap. Ett testamente måste bl.a. vara skriftligt, undertecknat och bevittnat av två personer (10 kap. 1 § ÄB).

Har syskonbarn rätt att ärva?

Svensk arvsrätt är uppdelad i olika arvsklasser. Arvsklasser reglerar i vilken ordning ett arv fördelas. Den första arvsklassen består av den avlidnes barn (2 kap. 1 § ÄB). Ett barn till arvlåtaren har alltid rätt att ärva laglotten. Laglotten består av hälften av det arv som barnet skulle ärvt om det inte fanns något testamente (7 kap. 1 § ÄB).

I den andra arvsklassen finns den avlidnes föräldrar. Ifall att föräldrarna är avlidna delas arvet mellan arvlåtarens syskon. Är ett syskon avlidet träder syskonbarn i dess ställe (2 kap. 2 § ÄB). I den tredje arvsklassen finns arvlåtarens far- och morföräldrar (2 kap. 3 § ÄB).

Syskonbarn befinner sig således i den andra arvsklassen. Syskonbarn har ingen rätt till laglott. Det innebär att din arbetskamrat haft rätt att testamentera hela sin kvarlåtenskap till dig. Är testamentet giltigt ska således all kvarlåtenskap gå till dig.

Om du har fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att åter höra av dig till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar

Klara LindblomRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning