Har syskonbarn rätt att ärva när det finns ett testamente och ska det göras en släktutredning?

2017-09-29 i Testamente
FRÅGA
Hej!Min pappas sambo sedan ca 55 år har nyligen avlidit. Hon har aldrig varit gift, har inga barn och inte heller några syskon kvar i livet.Dock finns det syskonbarn vilka min pappas sambo inte alls haft någon kontakt med sedan länge.Min pappas sambo skrev för många år sedan ett testamente med innebörd att hennes tillgångar skulle tillfalla vår pappa vid hennes bortgång.Vår undran är om syskonbarnen ska ärva henne eller om hennes testamente enligt ovan gäller d vs att vår pappa ärver henne?Begravningsbyrån som vi besökte igår sa att han skulle göra en släktutredning för att syskonbarnen ska se testamentet. Stämmer detta?Tacksam för svar från er!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om det finns ett giltigt testamente ska detta gälla, oavsett när i tiden det skrevs. Det ställs höga krav på att formen för testamentet är korrekt, det ska bland annat vara skriftligt och undertecknat av två samtidigt närvarande vittnen som inte är jäviga, se vidare 10 kap ärvdabalken. Det finns även regler i 13 kap ärvdabalken om vissa omständigheter som kan göra ett testamente ogiltigt. Enligt dessa är det nödvändigt att testatorn faktiskt hade rätt att råda över sin egendom, att hen inte handlade under psykisk störning och att någon annan inte har tvingat/utnyttjat testatorn och fått hen att skriva en viss sak.

Om formkraven är uppfyllda och det inte finns någon annan grund för ogiltighet ska testamentet gälla och hennes önskan ska följas.

De enda arvingar som alltid har en rätt att ärva, även om det finns ett testamente som säger annat, är bröstarvingar/barn till den avlidne. Eftersom din pappas sambo inte hade några barn ska testamentet fördelas precis som hon önskat. Syskonbarnen har i detta fall alltså ingen rätt att ärva, om hon skrivit att kvarlåtenskapen ska gå till din pappa. Hade det inte funnits något testamente hade de däremot haft rätt att ärva eftersom de står näst på tur i arvsordningen (enligt 2 kap 2 § 2 st ÄB).

När det finns ett testamente som gör att arvingar som annars hade ärvt nu inte ärver ska dessa arvingar delges testamentet (14:4 ÄB). Detta innebär att syskonbarnen i ditt fall måste få reda på att det finns ett testamente (delges) så att de får möjlighet att granska detta. Detta görs för att man ska få en möjlighet att klandra testamentet som arvinge. Om syskonbarnen anser att det finns något som de kan klandra har de 6 månader på sig att göra detta efter delgivningen av testamentet (14 kap 5 § ÄB). Arvingar har rätt att klandra ett testamente om de anser att det är ogiltigt enligt reglerna i 13 kap ärvdabalken som jag nämnde tidigare.

När någon har avlidit ska det göras en släktutredning för att ta reda på vilka släktingar som finns och som kan ha rätt att ärva. När det finns ett testamente med i bilden är detta viktigt då man måste ta reda på vilka som ska delges detta, för att ge alla en chans att klandra vid eventuella fel.

Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hedvig Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2999)
2022-01-18 Kan någon testamentera bort hela sin kvarlåtenskap trots att en legal arvinge är vid liv?
2022-01-16 Måste brorsbarn få del i testamente?
2022-01-11 Kan min mamma ändra i hennes och pappas gemensamma testamente?
2022-01-10 Kan bröstarvinge avtala bort sin rätt till laglott?

Alla besvarade frågor (98495)