Har syskonbarn arvsrätt när testamente föreskriver att kvarlåtenskapen ska tillfalla särkullsbarn?

2016-04-12 i Testamente
FRÅGA
Vi har ett testamente där vi ärver vår moder och hennes man. Vår moder dog före och vi har inte tagit ut något från dödsboet. Nu har hennes man gått bort och hans systerbarn anser sig att ha rätt till dödsboet. Vi har hittat originalet av testamentet där klart och tydligt står: Efter bådas vår död skall hela kvarlåtenskapen lika fördelas mellan XXX XXX bröstarvingar XX och XX.Vem har rätt till dödsboet?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

När en make med särkullsbarn går bort och den efterlevande maken ärver den avlidne maken, har den först avlidne makens särkullsbarn rätt till efterarv. Vid den efterlevande makes bortgång ska efterarvet för särkullsbarnen till den först avlidna maken beräknas som en kvotdel ur den förmögenhetsmassa som den sist avlidna maken efterlämnar. Kvotdelen beräknas genom att den lott som den efterlevande maken ärver efter den först avlidne maken med fri förfoganderätt delas med hela den förmögenhetsmassa som den efterlevande maken efterlämnar. Regeln återfinns i 3 kap. 2 § 1 och 3 punkten ärvdabalken (1958:638). Av samma paragraf följer också att den efterlevande maken genom testamente inte får bestämma över egendom som skall tillfalla den först avlidnes arvingar.

Detta innebär alltså att det efterarv (från er mor) som ska tillfalla er, efter det att er mors make går bort, har ni bäst rätt till. Den får inte er mors man testamentera bort och hans syskonbarn har inte någon rätt i efterarvet.

Ni anger i frågan vidare att ett testamente finns som anger att ni ska ärva hela er mor och er mors man (antagligen då båda går bort). Har er mors man själv inga barn kan han mycket väl testamentera bort hela sin kvarlåtenskap till er. Barn har nämligen rätt till laglott, dvs. halva sina föräldrars kvarlåtenskap enligt 7 kap. 1 § ärvdabalken. Har man inga barn (och make vid liv) kan man fritt testamentera bort sin kvarlåtenskap. Syskonbarn ingår visserligen i den legala arvsordningen men er moders man har rätten att med testamente sätta denna arvsordning ur spel.

Om testamentet är i original och upprättat enligt de formkrav som finns i 10 kap. ärvdabalken är det giltigt och kvarlåtenskapen efter mors man ska tillfalla er. Kvarlåtenskapen efter er mor ska även tillfalla er i och med testamentet, som sagt har ni dock redan rätt till den delen av arvet eftersom det enligt 3 kap. 2 § ärvdabalken utgör ert efterarv.

Hoppas att svaret var till er hjälp. Har ni fler frågor är ni välkomna att ställa en ny till Lawline.

Hälsningar,

Bartu Bugdayli
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2639)
2020-10-23 Måste jag aktivt skriva bort personer i mitt testamente?
2020-10-23 Testamente och arvsordning
2020-10-22 Går det att frångå den lagstadgade arvsordningen?
2020-10-22 Testamente vid demens.

Alla besvarade frågor (85281)