Har syskon till min bortgångne fru rätt till del i mitt arv?

2021-08-13 i Efterarv
FRÅGA
Hej ! Jag är har varit gift och min fru har avlidet,vi har inga barn varken min fru eller jag,Kan jag testamentera min egendom till vem jag vill? Har fått veta att eftersom vi inte hade ett inbördes testamente har min frus syskon laglig rätt till en fjärde del,stämmer det?
SVAR

Hej! Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som gäller vid arv stadgas i ärvdabalken (ÄB). Där stadgas att all kvarlåtenskap tillfaller den efterlevande maken. (ÄB 3 kap. 2 st.) Det kan finnas undantag när den avlidne haft egna barn, men då ni inte hade några särkullsbarn så tillfaller hela arvet dig.

Det som din frus syskon antagligen talar om är sekundosuccession. Den innebär att din frus syskon har rätt till hälften av ditt arv när du går bort. Denna del har du endast fri förfoganderätt över, alltså inte full äganderätt. Det innebär att du inte kan testamentera bort den delen. Undantag från detta är om din fru skrivit ett testamente som reglerar detta, vilket jag tolkar det som att hon inte har.

Du är alltså fri att göra vad du vill med hälften av egendomen, men vid din bortgång kommer hälften av ditt bo gå till din frus syskon. Har ditt bo ökat i värde på grund av annat arv, gåva eller arbete så räknas detta av och går till dina arvingar.

Jag hoppas du fick svar på din fråga, har du ytterligare frågor kring denna fråga kan du kommentera nedan. I annat fall är du välkommen åter om du har andra juridiska funderingar i framtiden.

Med vänlig hälsning

Lucas Gardebrand
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?