Har syskon till avliden make rätt till arv?

2021-03-26 i Efterarv
FRÅGA
Hej! har en fråga.har en faster som gifte sig för längesedan, hennes man dog och hon blev änka. hon fick ärva en liten summa pengar efter hans död. dom hade inga barn tillsammans. det jag undrar är vem ärver om hon går bort? hon har en bror och vi är 3 stycken barnbarn. hennes man som dog hade 2 syskon.
SVAR

Hej! Tack för att du valde att vända dig till Lawline med din fråga.

Vem har rätt till arv?

Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB). Såvida er faster inte har upprättat ett testamente kommer ärvdabalkens arvsordning gälla. I ärvdabalken kan man finna tre olika arvsklasser. I första arvsklassen finner man barn, barnbarn och så vidare i nedstigande led (2 kap. 1 § ÄB). Det är dessa man brukar kalla för bröstarvingar. Om man inte kan finna någon i denna arvsklassen går man vidare till den andra arvsklassen. Där talar man i första hand om föräldrar till arvlåtaren, men även arvlåtarens syskon (2 kap. 2 § ÄB). Den tredje arvsklassen ger mor- och farföräldrar arvsrätt (2 kap. 3 § ÄB).

Om jag förstår din fråga rätt så har din faster enbart en bror och ni är barnbarn till honom. Som bror till arvlåtare hamnar man i den andra arvsklassen. Han kommer, förutsatt att han är ensamt syskon till er faster, bli tilldelad hela arvet efter henne. Notera dock att er fasters avlidne makes arvingar har rätt till sin del av efterarv. Jag går in på det här nedan.

Rätt till efterarv

Om jag tolkat din fråga rätt så är hennes mans syskon de närmaste arvingarna han hade. Syskon faller in i vad man brukar kalla för den andra arvsklassen (2 kap. 2 § andra stycket ÄB). Eftersom din faster var gift och hennes man inte hade några egna barn så fick hon summan pengar i arv efter hans död (3 kap. 1 § första stycket ÄB). När er faster gå bort så kommer hennes makes legala arvingar ha rätt till arv. Denna form av arv kallas för efterarv och innebär att hälften av er fasters kvarlåtenskap ska tillfalla den först avlidne makens arvingar (3 kap. 2 § ÄB).

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp för dig. Är något fortfarande oklart eller om jag tolkat din fråga fel är du varmt välkommen att skicka in en ny.

Med vänliga hälsningar,

Madelen Henriksson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?