Har syskon något juridiskt ansvar för varandra?

FRÅGA
Min syster har blivit inlagd på ett demensboende, hennes lägenhet måste tömmas,hon har en godman,Vem har ansvaret vad som får slängas eller behållas .jag hennes enda släktning och bror eller godmanenJag bor i Finland är Finsk medborgare min syster är Svensk medborgare
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Syskons juridiska ansvar för varandra:

Rent juridiskt har syskon inget ansvar för varandra. Ditt ansvar som anhörig är därmed helt frivillig. Då din syster inte längre kan bevaka sin rätt på grund av demenssjukdomen tillsätts en god man i syfte att sörja för dessa ändamål, föräldrabalken (FB) 11 kap. 4 §. Enligt FB 11 kap. 5 § stadgas att om "den gode mannen inom ramen för förordnandet ingått en rättshandling som sedvanligen företas för den dagliga hushållningen, skall samtycke från den som han företräder anses föreligga, om denne inte före rättshandlingen har gett uttryck för annat till den mot vilken rättshandlingen riktade sig". Det är rätten som bestämmer vilka befogenheter den gode mannen har.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (472)
2020-10-26 Ansökan om god man
2020-10-25 var kan man vända sig om man vill att en god mans uppdrag ska upphöra?
2020-10-24 Kontroll av god man
2020-10-12 Vilket ansvar har en god man och förvaltare vid omhändertagande och försäljning av testamente och fast egendom?

Alla besvarade frågor (85369)