Har syskon något juridiskt ansvar för varandra?

2020-06-29 i God man
FRÅGA
Min syster har blivit inlagd på ett demensboende, hennes lägenhet måste tömmas,hon har en godman,Vem har ansvaret vad som får slängas eller behållas .jag hennes enda släktning och bror eller godmanenJag bor i Finland är Finsk medborgare min syster är Svensk medborgare
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Syskons juridiska ansvar för varandra:

Rent juridiskt har syskon inget ansvar för varandra. Ditt ansvar som anhörig är därmed helt frivillig. Då din syster inte längre kan bevaka sin rätt på grund av demenssjukdomen tillsätts en god man i syfte att sörja för dessa ändamål, föräldrabalken (FB) 11 kap. 4 §. Enligt FB 11 kap. 5 § stadgas att om "den gode mannen inom ramen för förordnandet ingått en rättshandling som sedvanligen företas för den dagliga hushållningen, skall samtycke från den som han företräder anses föreligga, om denne inte före rättshandlingen har gett uttryck för annat till den mot vilken rättshandlingen riktade sig". Det är rätten som bestämmer vilka befogenheter den gode mannen har.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (489)
2021-01-18 Vad får en god man göra?
2021-01-14 Hur entledigas God man?
2021-01-09 Vilka beslut får en enskild som står under förvaltarskap ta?
2021-01-05 Bli av med sin förvaltare

Alla besvarade frågor (88409)