FrågaSTRAFFRÄTTStöld och rån m.m., 8 kap BrB05/06/2022

Har stöld begåtts om uppsåt saknas?

Hej, Jag använde en snabbkassa i matbutik med självscanning och efter att jag hade gått ut från butiken så såg jag på kvittot att jag hade glömt scanna 3 stycken varor på ca 200kr. Jag blev jätte stressad och gick därifrån så snabbt jag kunde. Det var inte meningen att ta något som jag inte betalat för. Kommer jag bli anmäld nu om någon såg det?

Lawline svarar

 Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att du har glömt att scanna varor och har därmed fått med dig dessa varor från en butik utan att betala, och undrar om du kan bli anmäld och möjligtvis åtalad om du blivit påkommen. För att besvara din fråga ska jag hänvisa till Brottsbalken (BrB).

Vilket potentiellt brott har du begått?

I BrB 8 kap § 1 framgår det att den som olovligen tar det som någon annan tillhör med uppsåt att tillägna sig saken, döms för brott om tillgreppet innebär skada. Genom att du glömt att scanna varorna kan det betraktas som att du olovligen har tagit dessa varor med uppsåt att tillägna dig dessa. Tagandet är olovligt då du inte har betalat för dem, och tillgreppet innebär en ekonomisk skada för butiken. Men på grund av det ringa värdet på varorna skulle en potentiell stöld här bedömas som ringa (BrB 8 kap § 2).

Vad bör du göra? 

I första hand skulle jag rekommendera dig att lämna tillbaka varorna, eller betala för dem. På så sätt kan du möjligtvis styrka att du inte hade uppsåt med det olovliga tagandet. Jag råder dig att göra detta så snart som möjligt i sådana fall, särskilt om du är orolig för att bli anmäld.

Om du har fler frågor är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen,

Med vänlig hälsning,

Samer MajidRådgivare