Har stöld begåtts?

Hej, jag behöver hjälp att räkna ut om jag snattat eller inte. För ett tag sedan så köpte jag ett paket smör i en matbutik nära där jag bor, betalade, gick it ur butiken och kom sedan i håg typ en minut senare att jag glömt kvar smör paketet. Kommer tillbaka och ser att smörpaketet inte ligger kvar vid kassan, går till kyldisken och ser en anställd i butiken lägga tillbaka något på samma hylla som smöret står på. Jag kommer ihåg hur smöret stod när jag tog det första gången, och och alla högar var i samma höjd när jag tog smörpaketet från själva början. Det skulle alltså ha saknats ett paket eftersom jag hade tagit ett paket, men den högen med samma typ av smör var lika hög som de andra, vilket innebär att jag tror och trodde att det var samma smörpaket som jag redan hade betalat för. Gick till självutcheckningen och tänke betala en andra gång för att vara säker men kassaapparaten trilskades och jag var både stressad för att komma hem och hade ont, samt visste att de brukade vara långsamma med att tillkalla någon när självutcheckningen krånglar i den affären. Tänkte att eftersom jag redan hade betalat en gång för smöret , som jag dessutom tror/trodde var samma paket att det inte kunde vara stöld eftersom jag hade betalat. Använde kvittot från det tidigare köpet och gick ut ur affären. Kan tillägga att affären var i princip tom så tror ej det var en kund som tog det. Vad gäller, är detta stöld?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag vill börja med att nämna att det troligtvis inte kan räknas som stöld eller ringa stöld mot bakgrund till de ovannämnda omständigheterna. Jag kommer till en början redogöra för vad som utgör en brottslig gärning, vilka krav som ställs på ringa stöld och avsluta med en sammanfattning och tillämpning på fallet.

Vad är en brottslig gärning?

I enlighet med 1 kap. 2 § BrB, är en gärning brottslig endast om den sker uppsåtligen, om det inte är föreskrivet något annat. Vad det betyder är att för att någon ska kunna dömas till ett brott får handlingen inte vara en olyckshändelse, om det inte står i den specifika lagen.

Ringa stöld

Brottet det eventuellt kan vara fråga om i ditt fall är ringa stöld på grund av det ringa värdet och att det skedde i en butiksmiljö. Bestämmelsen avseende ringa stöld finns i 8 kap. 2§ BrB men hänvisar i sin tur till stöldparagrafen i 8 kap. 1§ BrB. För att kunna dömas för ringa stöld måste 5 rekvisit (krav) vara uppfyllda:

(1) Olovligen

(2) Tagit

(3) Vad annan tillhör

(4) Med uppsåt att tillägna sig det

(5) Och det har inneburit skada för föremålets ägare

Tillämpning på fallet;

Det huvudsakliga syftet med ringa stöld är att man vid tidpunkten för tagandet med uppsåt tar något utan att betala för att behålla det. Du har i fallet inte avsiktligt (se punkten 4 om tillägnelseuppsåt) tagit butikens egendom i anspråk samtidigt som du redan hade betalat för smörpaketet. Samtliga rekvisit för att en fullbordad ringa stöld är därmed inte uppfyllda. Ringa stöld föreligger därför inte i denna situation.

Jag hoppas jag svarat på vad du undrade efter, om du har några funderingar så lämna en kommentar här nedan så svara jag på det så fort som möjligt.

Vänligen,
Zuzu RabiRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo