Har stöld begåtts?

FRÅGA
Hej! Jag köpte en dator och säljaren glömde sin egendom i datorn (liten usb sak till musen).Jag har sagt till honom att han får hämta den men det vill han inte. Han vill att jag ska skicka den eller att hanns vän ska hämta den. Men det går inte jag med på. Har jag på något sätt gjort fel, för han anklagar mig för att ha stulit hanns egendom?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Förutsättningar
Enligt 8 kapitlet 1 § Brottsbalken innebär stöld att någon olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det och detta tillgrepp innebär en skada.

För att denna paragraf ska aktualiseras måste fyra brottsförutsättningar vara uppfyllda:
1. Olovligt tagande
2. Ett stöldobjekt som tillhör någon annan
3. Tillägnelseuppsåt
4. Tillgreppet ska innebära skada.

Din situation
Du har i det här fallet inte avsiktligt (se punkten 3 om tillägnelseuppsåt) tagit säljarens egendom i anspråk och du erbjuder även säljaren att hämta egendomen. Samtliga rekvisit för att en fullbordad stöld är därmed inte uppfyllda. Stöld föreligger inte i denna situation.

Med vänlig hälsning,

William Sandell

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (727)
2021-09-19 Ringa stöld och möjligheter att identifiera användaren av ett bankkort
2021-09-16 Hur kräver man tillbaka en stulen cykel och vem äger den?
2021-09-16 Vad är straffet för snatteri och kan socialen kontaktas?
2021-09-15 Straff för ringa stöld

Alla besvarade frågor (95763)