Har stöld begåtts?

FRÅGA
Hej! Jag köpte en dator och säljaren glömde sin egendom i datorn (liten usb sak till musen).Jag har sagt till honom att han får hämta den men det vill han inte. Han vill att jag ska skicka den eller att hanns vän ska hämta den. Men det går inte jag med på. Har jag på något sätt gjort fel, för han anklagar mig för att ha stulit hanns egendom?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Förutsättningar
Enligt 8 kapitlet 1 § Brottsbalken innebär stöld att någon olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det och detta tillgrepp innebär en skada.

För att denna paragraf ska aktualiseras måste fyra brottsförutsättningar vara uppfyllda:
1. Olovligt tagande
2. Ett stöldobjekt som tillhör någon annan
3. Tillägnelseuppsåt
4. Tillgreppet ska innebära skada.

Din situation
Du har i det här fallet inte avsiktligt (se punkten 3 om tillägnelseuppsåt) tagit säljarens egendom i anspråk och du erbjuder även säljaren att hämta egendomen. Samtliga rekvisit för att en fullbordad stöld är därmed inte uppfyllda. Stöld föreligger inte i denna situation.

Med vänlig hälsning,

William Sandell

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (647)
2020-11-23 Kan stöld vid flera olika tidpunkter klassas som ett fall av stöld?
2020-11-04 Får jag ta tillbaka stulen egendom i annans hem?
2020-11-01 Är det stöld att hämta en båt som visade sig ha en annan ägare än givaren?
2020-10-31 Svarar Lawline på skolfrågor?

Alla besvarade frågor (86431)