Har statsministern åtalsimmunitet?

FRÅGA
Hej! Har statsministern åtalsimmunitet, och kan han även dömas till fängelse under sin ämbetsperiod?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En svensk statsminister kan åtalas vilket följer av 13 kap. 3 § regeringsformen (RF). Enligt bestämmelsen kan statsråd dömas för brott som skett i utövningen av statsrådstjänsten endast om han eller hon genom brottet grovt har åsidosatt sin tjänsteplikt.

Åtal beslutas av konstitutionsutskottet och prövas av Högsta domstolen.

Det betyder att statsministern inte har någon åtalsimmunitet och kan alltså dömas för brott. Har brott begåtts i tjänsteutövningen krävs det dock att han eller hon grovt åsidosatt sin tjänsteplikt.

I Sverige har dock statschefen alltså kungen straffrättslig immunitet och kan inte åtalas för brott (5 kap. 8 § RF).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Frisk
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (887)
2021-06-12 Vad får styrelsen i en samfällighetsförening besluta om?
2021-06-08 Får 16 årig amerikan köra bil i Sverige?
2021-06-03 Vad betyder de lege ferenda och de lege lata?
2021-06-02 Precedensreglernas ordning

Alla besvarade frågor (93124)