Har socialtjänsten rätt att kräva ut enskildas kontoutdrag?

Socialtjänsten vill ha till gång till mina konto utdrag. Har dom rätt till det för jag ska få ekonomisk bistånd?

Värnar om min integritet

Tack på förhand

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Socialtjänstens verksamhet ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet (1 kap 1 § SoL). För att avgöra om du har rätt till ekonomiskt bistånd behöver de dock göra en bedömning av din ekonomiska situation. Detta sker i regel genom att man lämnar in bankkontoutdrag. Det är ett sätt att kontrollera inkomster och vissa typer av utgifter, såsom hyra och liknande.

Kontoutdraget du lämnar in till socialtjänsten är däremot sekretessbelagda vilket innebär att du inte behöver oroa dig för att uppgifterna kommer att spridas vidare (26 kap 1 § OSL).

Socialtjänsten kan dock inte tvinga någon att lämna sitt kontoutdrag, men om den enskilde vägrar att göra det, kan ansökan avslås.

Om du inte vill att socialtjänsten ska se alla dina transaktioner kan du välja att till exempel stryka vissa uppgifter. Om det inte är uppgifter som behövs för att ta ett beslut kan de inte kräva att få ut dessa för att bevilja dig bistånd.

I övrigt rekommenderar jag dig att prata med din handläggare för att eventuellt kunna hitta en annan lösning. Det finns inget lagstöd för hur ofta eller för hur långt tillbaka i tiden som socialtjänsten kan begära kontoutdrag och olika kommuner har olika rutiner.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Lovisa LindgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000