Har skolor en skyldighet att upprätta en orosanmälan om det finns misstankar att ett barn far illa?

Jag är lärare och har stor oro för elev. Rektorn vägrar att orosanmäla, trots att vi ser att barnen är smutsiga, hungriga, inte sover de timmar som barn i den åldern ska göra, inte får sin medicin som de ska...vad ska jag göra? 


Är det här att barnen inte får medicin som de behöver fog för anmälan? Enligt vår rektor och skolsköterska kan vi inte lägga oss i det?

Lawline svarar

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du undrar över om skolpersonal har en skyldighet att orosanmäla när det finns misstanke om att ett barn inte har det bra hemma, och när en orosanmälan i så fall borde upprättas. I detta sammanhang kan det också vara bra att veta vad som kan hända om man inte orosanmäler, trots att det finns en skyldighet att göra det. Svar på dessa frågor finns i socialtjänstlagen (SoL) och Brottsbalken (BrB).


Skolor har en skyldighet att orosanmäla

Av 14 kap. 1 § första stycket SoL framgår det att myndigheter, vars verksamhet berör barn och unga, har en skyldighet att genast anmäla till socialnämnden om det finns misstanke om att ett barn far illa. Skolor faller inom vad som ska förstås som en sådan myndighet, eftersom dess verksamhet berör barn och unga i allra högsta grad. I samma bestämmelse, punkt 3, regleras även att anställda hos sådana myndigheter har en skyldighet att anmäla, vilket alltså innebär att skolan och alla som jobbar på skolan har en skyldighet att utföra en orosanmälan. Med andra ord finns det ett personligt ansvar hos de som arbetar på skolan. Detta betyder i ditt fall att rektorn och du i din roll som lärare har en anmälningsplikt, som alltså är obligatorisk, så fort ni har misstankar om att ett barn far illa. Att du misstänker att barnen inte får nödvändig medicinering, att de är hungriga etc… är fog för en anmälan.


Vad händer om man inte anmäler?

Om skolan inte anmäler kan det få konsekvenser. Som jag nämnde ovan är anmälningsplikten ett personligt ansvar, vilket innebär att bland annat lärare och rektorer är skyldiga att utföra en orosanmälan om det finns misstankar att ett barn har det dåligt, 14 kap. 1 § första stycket tredje punkten SoL.


Om en lärare eller rektor väljer att inte orosanmäla, kan dessa hållas ansvariga för tjänstefel eftersom en sådan brist är att betrakta som att man vid en myndighetsutövning åsidosätter vad man är skyldig att utföra, 20 kap. 1 § BrB. Jag skulle därför rekommendera dig att upprätta en orosanmälan, eftersom det är något du är skyldig att göra inom ditt arbete.


Sammanfattning

För att sammanfatta det hela är alltså skolan och skolpersonalen skyldiga att orosanmäla en sådan situation som du beskrivit. Görs ingen anmälan, kan skolan och personalen (d.v.s. rektorn och du som lärare) hållas ansvariga för tjänstefel. I ditt fall har alltså både rektorn och skolsköterskan fel och jag rekommenderar därför dig att du i din roll som lärare upprättar en orosanmälan, så att barnen får den hjälp de behöver.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!


Sara Jeftenic

Rådgivare

Sara JeftenicRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”