Har skolan rätt att säga att en elev inte får vara med på idrotten om den inte duschar efteråt?

2021-08-28 i Barnrätt
FRÅGA
Mitt barn vill inte ducha i skolan. Jag som förälder har sakt att det är okej då hon duschar hemma. Tösen går i 1a klass. När jag påtalade detta till läraren så sa denna att det är regler att ducha och att hon inte fick vara med på idrotten isåfall. Visst är det helt fel,det är föräldern,vårdnadshavaren som bestämmer detta och dom inte kan utesluta en elev för att dom inte duschat.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du säger så har inte läraren rätt att säga att en elev inte får delta i idrottslektionen för att denne inte vill duscha i skolan efter lektionen. Det saknas nämligen lagstöd såväl som stöd i kursplanen för att ge läraren juridisk rätt att kräva att ditt barn ska duscha i skolan.

I din fråga skriver du att ditt barn går i första klass och jag utgår därmed ifrån att det rör sig om första klass i grundskolan och att ditt barn därmed inte är så gammalt. Jag tolkar det också som att du är vårdnadshavare dvs. har det juridiska ansvaret för ditt barn.

Vårdnadshavaren är den som får bestämma

Det är du som vårdnadshavare som har rätt (och skyldighet) att bestämma i frågor som rör ditt barns personliga angelägenheter dvs. privatsaker (6 kap. 11 § föräldrabalken).Om och när ditt barn ska duscha är en sådan personlig angelägenhet. Läraren har med andra ord inte någon juridisk rätt att inte låta ditt barn vara med på idrotten om du väljer att hon ska duscha hemma.

I kursplanen finns det inte heller något stöd för att kunna kräva att barnen duschar efter lektionen (Kursplan, Idrott & hälsa - grundskolan).

För en dialog med skolan

Jag skulle råda dig att ta kontakt med ditt barns lärare och förklara hur ditt barn och du känner samt förklara att det är du som har rätt att ta dessa besluten för ditt barn. Utifrån skolans perspektiv handlar det troligen om att de vill lära eleverna vikten av personlig hygien. Det kan ju dock finnas anledningar som gör att ditt barn eller du inte vill att barnet ska duscha i skolan. Det är därför bra om du och läraren kan diskutera detta. Ni kommer förhoppningsvis fram till något som känns bra för dig som förälder och ditt barn genom en dialog med läraren.

Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga, lycka till nu!


Med vänliga hälsningar,

Caroline Arvaeus
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1801)
2021-10-24 Hur länge ansvarar vårdnadshavare för ett barn?
2021-10-23 Gemensam vårdnad utlandsresa
2021-10-20 Kan man avskära sina barn från en annan vårdnadshavare?
2021-10-16 Har man rätten att umgås med sitt yngre syskon?

Alla besvarade frågor (96515)