Har skolan anmälningsskyldighet för brott som begåtts på fritiden?

FRÅGA
HejJag har en fråga om skolpersonals sekretess och anmälningsskyldighet. Situation; Minderårig (16 år) utsatt för våldtäkt av jämnårig elev i sammaklass, på fritiden. Barnet orkar ej själv anmäla händelsen för rädslan inför en ev. havererad rättegång med hån och ifrån jurister. -Kan personal lova att inte kontakta elevens vårdnadshavare (inget hot eller risk för skada gentemot barnet finns med i bilden som skulle hindra detta) angående händelsen?-Kan skolpersonal veta om detta men välja att inte göra en anmälan? -Kan skolpersonal (i detta fall en skoladministratör) diskutera med eleven huruvida denne ska anmäla våldtäkten eller ej och sedan inte gå vidare med informationen till polis eller sociala myndigheter?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga rör skolans skyldighet att anmäla brott som skett av elev.

Det finns ingen lagstiftad skyldighet för skolan att anmäla brott som sker under skolans uppsyn men självfallet är det huvudregel att göra en polisanmälan. Det är upp till kommunerna och jag har inte stött på en kommun som inte har riktlinjer att anmäla brott som begåtts under skoltid eller på skolans mark. Problematiken i din situation är att detta brott har begåtts på elevernas fritid, och då finns inga riktlinjer eller handlingsplaner som säger att skolan, varken rektor eller personal, måste anmäla. Med det sagt är det inte ovanligt att lärare som får veta att något skett på fritiden diskuterar detta med rektorn för att besluta om eventuella åtgärder; men det finns inga sådana skyldigheter.

Mitt råd till dig är att ta fram kommunens riktlinjer för hur skolorna ska hantera dessa händelser (om skolan är kommunal) och gå vidare där ifrån men med största sannolikhet kommer du inte finna reglering kring vad eleven gjort utanför skolan. Kom dock ihåg att vem som helst kan anmäla ett brott. Det behöver inte vara den utsatte eller någon auktoritet utan vem som helst kan anmäla. Att offret i detta fall inte vill anmäla kan innebära att hon kommer förneka brottet i utredningen men det är något polisen får hantera. Om ett brott begåtts är det ytterst viktigt att anmäla detta till polisen och se till att offret får den stöd och hjälp, juridisk som psykisk för att hantera vad hon blivit utsatt för.

Av din sistnämnda fråga anser jag att det är osmakligt av skolan att beblanda sig i situationen och sedan inte anmäla. Dessvärre regleras ingen skyldighet i lag så det är inte mer än osmakligt.

Sammanfattningsvis finns ingen skyldighet att åberopa här från skolans sida, varken att kontakta eleven, vårdnadshavaren eller polisen i och med att händelsen skedde utanför skolan. Mitt svar hade varit betydligt annorlunda om det skett i skolans lokaler. Men vem som helst kan anmäla ett brott antingen på ett poliskontor eller genom att ringa 114 14. Jag råder dig att göra detta, för alla iblandades skull. Om ett brott begåtts behöver offret stöd och om förövaren även är minderårig är det viktigt att detta uppdagas så dennes kriminella bana kan avbrytas och inte eskalera med åldern.

Lycka till!

Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Med vänlig hälsning,

Natalie van den Broek
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (217)
2019-05-20 Får en lärare omhänderta en elevs mobiltelefon?
2019-05-10 Har man rätt att lämna en lektion om läraren är sen?
2019-05-06 Hur fungerar den geografiska placeringen av elever i kommunala skolor?
2019-04-30 Vad innebär fusk på en examination?

Alla besvarade frågor (69197)