Har skolan anmälningsplikt till polisen vid misstanke av brott?

FRÅGA
Hej!Jag arbetar inom socialtjänsten med barn och familjer. Vi (socialtjänsten) får in många orosanmälningar från skola/barnomsorg då barnet berättat om att de varit utsatta för brott, inte sällan från en närstående. På mitt kontor är det då så att vi (socialtjänst) bedömer och tar beslut om brottet ska polisanmälas eller inte. Jag har inte arbetat så länge inom socialtjänst och känner mig inte helt bekväm i detta, jag tänker att det är polisen som ska utreda om brott begåtts eller inte. Min fråga till er är: Har skolan anmälningsplikt till polis om ett barn berättar för dem att hen blivit utsatt för ett brott?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I socialtjänstlagen (SoL) anges det att alla yrkesverksamma inom skolan är skyldiga att genast göra en anmälan till socialnämnden, detta om de inom sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa (SoL 14 kap. 1 §). Detta innebär att skolan har anmälningsplikt om ett barn berättar för dom att hen far illa på något vis.

Om personalen i skolan inte gör en anmälan vid misstanke av brott mot barnet så kan de dömas till tjänstefel enligt Brottsbalken 20 kap 1 §. Anledningen till att det finns en anmälningsplikt till socialnämnden vid misstanke är för att skolpersonal inte ska göra bedömningen om brott föreligger eller ej, utan det är upp till socialnämnden att avgöra.

Så sammanfattningsvis; ja det finns en anmälningsplikt för skolpersonal men denna är som huvudregel till socialnämnden. Skillnad blir det om ett brott sker i eller i anknytning till skolan, då ska skolan (som huvudregel rektorn) göra en polisanmälan till polisen.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att skicka in en till.

Med vänliga hälsningar
Beatrice Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?