Har särkullbarnen rätt till huset?

2021-02-20 i Bodelning
FRÅGA
Jag äger ett hus till 100% som jag hade när jag träffade min man för några år sedan. Om min man skulle gå bort före mig kan hans barn som då är sälkullsbarn kräva att jagbetalar dem pengar för mitt hus? Vi har börjat skriva på ett testamente om att vi ska kunna bo kvar i orubbat bo om en av oss går bort och därefter kan barnen kräva ut sin arvslott. Hur skyddar jag mig från att bli bostadslös om min man går bort före mig? Med tanke på att huset är mitt. Som han sa: Jag hade inget med mig när jag kom och jag kommer inte ta något när jag går.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Det korta svaret

Du är redan skyddad från att bli av med huset vid hans bortgång. Detta beror på att du har rätt att behålla ditt eget giftorättsgods om din make går bort före dig (äktenskapsbalken 12 kap 2 §). Denna rättighet är lagstadgad, varför ni inte behöver upprätta ett testamente för att du ska ha denna rättighet.

Kan ett testamente ändå fylla ett syfte?

Även om du skyddas av äktenskapsbalken kan ett testamente fungera som ett tydliggörande av vad som redan gäller. Skriver han i sitt testamentet att du ska bo kvar i huset vid hans bortgång får du alltså inga nya rättigheter – men det tydliggör dina rättigheter för alla inblandade. Om du har egna särkullbarn som vid din bortgång kan göra anspråk på huset måste du dock skriva i ditt testamente att din make ska bo kvar i huset (om du vill det). Detta beror på att han inte, som du, kan undanta det från bodelningen eftersom han inte äger det.

Det längre svaret

Som makar har man ett giftorättsanspråk på sin respektives ägodelar. Detta anspråk aktualiseras endast vid någon av makarnas bortgång eller vid skilsmässa. Om något av de inträffar lägger makarna ihop sina tillgångar och delar dem på mitten – detta kallas för bodelning (äktenskapsbalken 11 kap 3 §). Om bodelningen har föranletts av den ena makens död, tillfaller den avlidne makens andel dennes dödsbo. Denna andel får den avlidnes arvingarna fördela mellan sig. Inte sällan är arvingen den efterlevande maken. Om den avlidne maken däremot hade särkullbarn går särkullbarnen före den efterlevande maken och övertar den avlides andel (ärvdabalken 3 kap 1 §).

Som jag tolkar din fråga beskriver scenariot i föregående stycke din situation. Hur man undviker denna situation har redan framgått av det korta svaret i början. För att särkullbarnen ska kunna rikta ett ansråk på huset måste huset tas in i bodelningen. Eftersom huset är ditt får du dock välja att inte ta med det i bodelningen – även fast huset utgör gifträttsgods (äktenskapsbalken 12 kap 2 §). Detta beror på att bodelningen har föranletts av din makens bortgång. Du hade däremot inte kunnat undanta huset från er bodelning om bodelningen hade föranletts av en skilsmässa.

Anledningen att man gör skillnad på bodelning föranledd av skilsmässa respektive dödsfall är att bodelningen fyller en social skyddsfunktion - en frånskild make ska inte behöva hamna på bar backe. Om din make avlider fyller denna sociala skyddsfunktion inget syfte. För att en efterlevande make inte ska förlora sina ägodelar till den avlidnes särkullbarn har man därför intagit en regel i äktenskapsbalken som stadgar att en efterlevande make kan välja att behålla sitt eget giftorättsgods. Isåfall gör man ingen bodelning med den avlidnes dödsbo. Man upprättar endast en bouppteckning av vilken det framgår vem som äger vad. Särkullbarnen får på detta sätt rätt till endast det som din make faktiskt äger – vilket alltså inte innefattar huset.

Avslutande kommentar

Din make kan endast göra anspråk på huset vid en skilsmässa. För att undvika detta kan ni göra huset till enskild egendom. Isåfall upphör huset att vara giftorättsgods och din make kan vid en eventuell skilsmässa inte längre göra anspråk på hälften av dess värde. Det enklaste sättet att göra huset till enskild egendom är genom ett äktenskapsförord. Isåfall skriver ni helt enkelt i äktenskapsförordet att huset ska utgöra din enskilda egendom. Om ni inte upprättar ett äktenskapsförord, och han går bort före dig, skyddas du ändå av regeln i äktenskapsbalken som ger dig rätt att behålla ditt eget giftorättsgods (12 kap 2 §).

Hoppas du fick svar på din fråga.

Måns Hellberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2899)
2021-10-21 Vad händer med bostaden vid skilsmässa eller dödsfall?
2021-10-18 Jämkning av bodelning vid kort äktenskap
2021-10-18 Undanta egendom från bodelning
2021-10-18 Försäljning av samägt hus under skiljsmässa

Alla besvarade frågor (96471)