Har särkullbarnen rätt till arv när ett testamente uppger att makar ärver varandra?

Min man har avlidit, vi har två gemensamma barn. Min man har en son sedan tidigare, ett särkullbarn alltså, som vi inte haft någon kontakt med. Vi har skrivit testamente där det står att vi makar ska ärva varandra och att våra gemensamma barn ska ärva när vi bägge är döda. Vi har gjort min egendom till enskild egendom. Nu ska vi ha bouppteckning och arvsskifte snart. Jag antar att sonen, särkullbarnet, ska ha sin laglott? Hur stor del av min mans tillgångar ska sonen ha?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om arvsrätten finns i Ärvdabalken (ÄB).

Särkullbarns rätt till laglott

Huvudregeln är att en efterlevande make ärver före bröstarvingar (3 kap. 1 § 1 stycket ÄB). Särkullbarnen kan dock välja att ta ut sitt arv direkt (3 kap. 9 § ÄB).

En bröstarvinge har rätt till laglott som består av halva arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Den innebär att endast halva arvslotten kan testamenteras bort. Ett testamente som inskränker denna rätt är dock inte automatiskt ogiltigt. En bröstarvinge måste inom sex månader från delgivandet av testamentet begära jämkning för att få rätt till sin laglott (7 kap. 3 § ÄB). En bröstarvinge som inte begär jämkning inom sexmånadersfristen förlorar sin rätt till laglott och testamentet blir giltigt gentemot denne.

Detta gäller i ditt fall

Det stämmer att din mans son som är ett särkullbarn har rätt till laglott. Som det nämns ovan består laglotten av halva arvslotten som din make efterlämnat. Särkullbarnet har rätt att få ut sitt arv direkt oberoende av vad som står i testamentet. Däremot, som jag tolkar din fråga, inskränker testamentet i fråga hans rätt till laglott. Det innebär att sonen måste jämka testamentet inom sex månader från delgivningen för att kunna göra sin rätt gällande. I annat fall kan hans rätt till laglotten gå förlorad och testamentet kan därmed anses giltigt.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna med ytterligare frågor.

Vänligen,

Anastasiia SlovakRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000