FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTSambo16/12/2018

Har särkullbarn till den avlidne sambons rätt att ta del av arv från den efterlevande sambons bostad?

Särkullsbarn till avliden sambos rätt till ev arv av efterlevandes bostad, som ägs av efterlevande sambo. Bostaden ägdes före sammanflyttningen av efterlevande sambo

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då en sambo avlider ska det göras en bodelning om den efterlevande sambon kräver detta (8 § SamboL och 18 § SamboL). I en bodelning ska samborna som utgångspunkt dela lika på all samboegendom (8 § SamboL). Endast bostad eller bohag som införskaffats för gemensam användning kan utgöra samboegendom, sådant som införskaffats före sammanflyttningen räknas med andra ord som huvudregel inte som samboegendom (om inte egendomen/bostaden köpts i förväg, men med syftet att man ska bo tillsammans i den). Om det inte är samboegendom ska det heller inte delas lika mellan samborna i en bodelning.

Det finns vissa undantagsfall där en bostad ska delas lika eller övertas av den som inte äger den, trots att det inte är samboegendom. Dessa kan hittas i 16 § 2 st och 22 § sambolagen. Rätt att ta över bostaden gäller dock endast den efterlevande sambon vid dödsfall. Detta innebär att den sambo som avlidit (dennes arvingar) inte har möjlighet att få överta den efterlevandes bostad på detta sätt.

Sammanfattningsvis har alltså barn till den avlidne sambon inte rätt att ärva något från den efterlevandes bostad om inte denna utgör samboegendom. Eftersom bostaden ägdes före sammanflyttningen och troligtvis inte förvärvades för "gemensam användning" är den helt och hållet den efterlevande sambons. Man bör också ha i åtanke att den efterlevande sambon kan välja att inte göra en bodelning alls, i sådana fall får samborna helt enkelt det som de själva äger.

Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Hedvig JohanssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?