Har särkullbarn rätt till efterarv utöver laglotten vid testamente till efterlevande maken?

2017-12-28 i Efterarv
FRÅGA
Vi är särkullsbarn där vår far testamenterade allt till sin fru (inte vår mor), medan vi tog ut vår laglott då vår far dog. Har vi rätt till efterarv (den andra hälften av arvslotten)?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Laglott
Svaret på din fråga återfinns i ärvdabalken (ÄB). Arvlåtarens (din far i detta fall) rätt att testamentera bort sin egendom begränsas av bestämmelsen om bröstarvingarnas rätt till laglotten, dvs. halva arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Det innebär att man kan testamentera bort hela sin kvarlåtenskap och kringgå den legala arvsordningen. Men om man har bröstarvingar (barn) så kan man inte kringgå deras rätt till laglott.

Efterarv
Om testamentet är till förmån för den efterlevande maken så har de gemensamma barnen fortfarande rätt till sin laglott men den efterlevande maken erhåller det med fri förfogande rätt och de gemensamma barnen får istället efterarvsrätt på andelen (7 kap. 3 § 2 st ÄB).

Särkullbarn
Det tidigare nämnda bestämmelsen innebär således att särkullbarn har rätt att ta ut sin laglott direkt och har inte ett anspråk på efterarv. Lagen tillförsäkrar endast rätten till laglotten och resten av kvarlåtenskapen ska fördelas efter testamentet.

Slutsats
Som du nämner har ni redan tagit ut er laglott och fått er del av arvet från er far som ni har rätt till. Resten ska tillfalla er fars efterlevande fru.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Ikram Asry
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (824)
2022-01-27 Hur beräknar man efterarv?
2022-01-20 Efterarv när testamente saknas
2022-01-20 Fördelning av arv när efterlevande make med särkullbarn avlider
2022-01-15 Fri förfoganderätt och gåvor

Alla besvarade frågor (98701)