Har särkullbarn rätt till efterarv när inga andra arvingar finns?

2020-06-16 i Efterarv
FRÅGA
Hur ska man tolka 3 kap. 8 § ärvdabalken? Jag och min bror är särkullbarn till vår mor som gifte om sig när vi var små. Vi har vuxit upp med mor och hennes nye make, vår styvfar. Han har inga egna barn eller övriga arvingar. De äger en gemensam bostadsrätt men styvfar bor på ett demensboende sedan några år. Vad händer med arv av bostadsrätten vid den händelse vår mor går bort före styvfar om det inte finns något testamente? Ärver vi även vår styvfar vid den händelse han går bort efter mor?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Särkullbarn
Då din fråga gäller efterarv är det Ärvdabalken (ÄB) som är tillämplig. Som du konstaterat är du och din bror särkullbarn. Det innebär att om din mor går bort innan din styvfar har du och din bror rätt att omedelbart få ut arvet efter er mor då hon går bort (3 kap. 1 § ÄB). Detta då ni endast är er mors arvingar och inte er styvfars.

Om ni omedelbart tar ut arv
Du anger att din styvfar inte har några arvingar, detta innebär att 3 kap. 8 § ÄB kan bli tillämplig. Paragrafen anger "finns det vid den efterlevande makens död arvsberättigade efter endast en av makarna, skall dessa arvingar ärva allt." Det är kravet på att man är arvsberättigad som avgör om 3 kap. 8 § ÄB är tillämplig. Tar ni ut arv direkt efter er mor är ni således inte längre arvsberättigade genom att ni redan fått ut ert arv. Det finns på så vis inte några arvsberättigade arvingar kvar från din mor och din styvfars äktenskap p.g.a. att ni redan fått ut ert arv (NJA 2005 s. 400). I detta fall kommer arvet efter din styvfar gå till Allmänna arvsfonden om han inte upprättar ett testamente.

Om ni väntar med att ta ut arv
Väntar ni med att ta ut arv är ni fortfarande arvsberättigade arvingar till er mor. Det innebär att om er styvfar går bort efter er mor är 3 kap. 8 § ÄB tillämplig då ni finns kvar som arvsberättigade arvingar till er mor. Det innebär att ni då kommer få arv efter både er mor och styvfar.

Sammanfattning
Du och din bror har som särkullbarn rätt att omedelbart ta ut arvet efter er mor vid händelse att hon avlider innan er styvfar. Utnyttjar ni däremot er arvsrätt direkt, finns ingen rätt till efterarv kvar när er styvfar avlider och ni kan således inte ärva honom (NJA 2005 s. 400). Däremot kan er styvfar självklart testamentera sina tillgångar till er så att ni ärver honom även om ni redan tagit ut ert ar från er mor. Väljer ni däremot att vänta med att få ut arvet efter er mor finns er rätt till efterarv fortfarande kvar och ni kommer kunna ärva både er mor och er styvfar när båda är avlidna (3 kap. 8 § ÄB).

Med vänliga hälsningar,

Vendela Tingshammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (748)
2021-01-12 Vad händer med det mina barn ska ärva om min make ärver allt?
2021-01-12 Hur beräknas kvotandelen för efterarvingarna?
2021-01-05 Hur ska arvet fördelas när min moster avlidit?
2021-01-03 Hur mycket ska var och en få i arv och vad händer med värdeökningarna?

Alla besvarade frågor (88196)