Har särkullbarn rätt till arv trots testamente?

2019-03-20 i Sambo
FRÅGA
Hej! Min sambo har skrivit ett testamente. Så här står det i det. Jag namn förklarar härmed följande vara min yttersta vilja. Allt ska tillfalla min sambo namn. Min sambo ska ärva allt med fri förfogande rätt. Har jag då rätt att ärva allt? Eller har hans 3 särkullbarn ändå rätt till arvet? Hur stor det i så fall har dom rätt till att få?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vem har rätt till arv?

Barn har alltid rätt att få ut ett arv, de kan inte göras arvslösa. Enligt den legala arvsordningen är barnen de närmsta arvingarna och har rätt till arvet (2 kap. 1 § ÄB). Sambor ärver inte varandra enligt lag. Om den avlidne skrivit testamente kan däremot förutsättningarna förändras. Med testamentsförordnande helt till förmån för annan än barn leder till att barnen inte har rätt till så stort arv som lagen föreskriver att de skulle få utan testamente, men de har rätt till sin laglott.

Laglotten utgör hälften av vad barnen skulle ärvt enligt lag (7 kap. 1 § ÄB). I ert fall skulle de tre barnen enligt lag ärva allt eftersom sambor inte ärver varandra enligt lag. Deras arvslotter skulle då vara 1/3 vardera av kvarlåtenskapen. Med testamente inskränker man barnens arvslotter till laglotter vilket i detta fallet resulterar i att barnen har rätt till 1/6 vardera av kvarlåtenskapen.

Hur blir arvet i mitt fall?

Särkullbarnen har trots testamentet rätt att få ut 1/6 vardera av kvarlåtenskapen eftersom detta utgör deras respektive laglott. Detta beror på att man inte kan göra barn arvslösa i svensk rätt. Resterande halva av arvet fördelas enligt testamentet till dig.

För att barnen ska få ut sina respektive laglotter måste dock var och en av dem begära jämkning av testamentet inom sex månader, annars fördelas arvet helt enligt testamentet (7 kap. 3 § ÄB).

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (415)
2020-02-18 Vad händer med gemensam bostad, som sambon har köpt, om något skulle hända min sambo?
2020-02-14 Vad gäller för sambors arvsrätt när sambolagen har avtalats bort?
2020-02-11 Kan sambo ärva med fri förfoganderätt?
2020-01-28 Skriva tillgångar på sambon

Alla besvarade frågor (77230)