Har särkullbarn rätt att få ut sin arvslott?

2017-08-21 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej! Tack för en bra sida! Vår far har dött och lämnat efter två bröstarvingar och en fru (inte vår mor), inget testamente. Fars änka bor kvar i deras gemensamma bostad som vi bröstarvingar vill sälja för att få ut vårt arv. Har vi rätt till försäljning eller inte? Har hon rätt att dela bostaden tillsammans med en ny sambo? Tack på förhand!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag utgår från att din bortgångna pappa inte har några gemensamma barn med sin nya fru (som i så fall skulle vara bröstarvingar i det aktuella äktenskapet) utan endast har dig och ditt syskon som avkomlingar (särkullbarn eftersom ni inte är en produkt av det aktuella äktenskapet).

Bodelning

Vid din pappas bortgång upplöstes äktenskapet med hans nya fru (1 kap. 5 § äktenskapsbalken) och när ett äktenskap upplöses ska makars egendom fördelas mellan dem genom bodelning (9 kap. 1 § äktenskapsbalken). I en bodelning ska makars giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § äktenskapsbalken) och en makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Egendom kan vara enskild t ex genom äktenskapsförord, ett gåvobrev eller testamente med villkoret att den ska vara enskild (7 kap. 2 § äktenskapsbalken). Vid en bodelning ska makars andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § äktenskapsbalken) och varje make får avräkna så mycket giftorättsgods som behövs för att täcka sina skulder (11 kap. 2 § äktenskapsbalken). Efter att avdrag för att täcka skulderna gjorts läggs det som återstår av makars giftorättsgods samman och delas därefter lika mellan makarna (11 kap. 3 § äktenskapsbalken) förutsatt att din pappas nya fru inte begärt att vardera ska behålla sin andel som giftorättsgods (12 kap. 2 § äktenskapsbalken). Detta kan t ex vara fördelaktigt för henne om din pappas nya fru har mer tillgångar än din pappa och vill undvika likadelning. Den andel som tillfaller dödsboet kallas kvarlåtenskap.

Arvskifte

Efter att bodelning gjorts, antingen genom likadelning eller genom att åberopa jämkning, inleds arvskifte. Om arvlåtaren, i det här fallet er bortgångna pappa, var gift och har särkullbarn har den efterlevande maken endast rätt till kvarlåtenskapen om ni som arvingar väljer att avstå från er rätt till arvet (3 kap. 1 § ärvdabalken). Jag utgår från att ni inte är intresserade av att avstå er rätt till arvet. Det innebär att du och ditt syskon ärver lika mycket ur dödsboets kvarlåtenskap (2 kap. 1 § andra stycket ärvdabalken). Er pappas nya fru har dock alltid rätt att ur kvarlåtenskapen, så långt kvarlåtenskapen räcker, få egendom till så stort värde att den tillsammans med värdet hon erhöll vid bodelningen motsvarar fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § ärvdabalken). För år 2017 är prisbasbeloppet 44 800 kronor vilket innebär att er pappas nya fru har rätt att få ut 179 2000 kronor från bodelning och kvarlåtenskapen i den händelsen att hon inte erhåller det värdet från endast bodelning. Om prisbasbeloppsregeln åberopas delar du och ditt syskon lika på det värde som är kvar ur kvarlåtenskapen. Om er pappas nya fru väljer att bo kvar och fastighetens värde är värd mer än den andel hon mottar vid bodelning eller genom att åberopa prisbasbeloppsregeln ska hon kompensera er som arvingar med pengar (3 kap. 5 § ärvdabalken).

Sambo

Det finns inga hinder för att hon delar bostaden med en ny sambo, men fastigheten ska (om det varit er pappas och hans nya frus tidigare gemensamma bostad) vara en del av bodelningen.

Jag hoppas att du fått svar på dina frågor.

Med vänlig hälsning,

Lenita Pettersson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?