Har samtyckeslagen gjort det lättare att döma oskyldiga personer för våldtäkt?

Hej! Har samtyckeslagen gjort det lättare att oskyldigt döma män för våldtäkt?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i brottsbalken (BrB).

Den nya s.k. samtyckeslagen bygger på frivillighet

Den s.k. samtyckeslagen har dessvärre fått ett vilseledande namn eftersom lagen bygger på frivillighet och inte samtycke. Bestämmelsens införande innebär att det numera anses tillräckligt att gärningsmannen är grovt oaktsam beträffande omständigheten att deltagandet vid en sexuell aktivitet inte är frivilligt för att han ska dömas för oaktsam våldtäkt (6 kap. 1 a § första stycket BrB). Vid bedömningen om ett deltagande är frivilligt eller inte särskilt ska beaktas om frivillighet har kommit till uttryck genom ord eller handling eller på annat sätt (6 kap. 1 § andra meningen BrB). Med ''annat sätt'' avses exempelvis kroppsspråk eller minspel. Rekvisitet om frivillighet tar sikte på offrets faktiska handlande.

Det krävs att det är ställt utom rimligt tvivel att gärningsmannen begått oaktsam våldtäkt

I brottmål är beviskravet detsamma oavsett brott. För att bli dömd krävs det att det är ställt utom rimligt tvivel att gärningsmannen begått brottet. Det är således väldigt liten risk att döma en oskyldig peson till ett brott eftersom det ställs väldigt höga krav på bevisningen. De höga kraven motiveras av att man inte vill döma oskyldiga människor och därigenom säkerställa systemets rättssäkerhet.

Sammanfattningsvis har införandet av den s.k. samtyckeslagen inte gjort det enklare att fälla oskyldiga personer eftersom beviskravet är lika högt.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Chantal KryouRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”