Har sambos anhöriga rätt att företa en bodelning?

om min sambo läggs in på ett hem och hon inte har placeringen där klar har dom anhöriga rätt att dela vårt bohag innan allt är klart?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att din sambo ska flytta från er gemensamma bostad in till ett hem och att de anhöriga nu vill ta hennes tillhörigheter till hemmet.

För att svara på din fråga tänker jag redogöra för i vilka fall man får göra en bodelning som sambos samt hur du bör förhålla dig till att din sambos anhöriga flyttar på ert bohag.

Din fråga regleras i Sambolagen (samboL)

När får en bodelning ske?

En bodelning innebär att man delar upp den egendomen man har i enskild egendom och samboegendom (8 § samboL). Samboegendom kan vara gemensam bostad och bohag, det beror på om man införskaffat egendomen för gemensamt bruk (3 § samboL). Med bohag förstås i princip allt som inte ser konstigt ut i ett vardagsrum (soffa, matta etc) (6 § samboL).

En bodelning får ske när samboförhållandet upphör, det sker huvudsakligen på tre olika sätt. Antingen genom att samborna 1) ingår äktenskap 2) flyttar isär 3) om någon av dem avlider (2 § samboL).

I ditt fall uppfattar jag det som att ni har flyttat isär, eller åtminstone kommer flytta isär. I så fall får alltså en bodelning ske.

Får din sambos anhöriga företräda henne i bodelning?

Huvudregeln är att det enbart är samborna själva som får begära en bodelning (8 § samboL). Jag känner inte till av vilken anledning din sambo blir placerad i särskilt boende för, men om det är så att denne inte är i stånd att ta tillvara sina intresse eller av annan anledning har förordnas god man eller andra som tar beslut å dennes vägnar kan dessa påkalla en bodelning genom god man/förvaltar uppdrag eller fullmakt.

Om din sambo kan ta tillvara sina intressen är det enbart ni två som kan begära bodelning.

Slutsats

I ditt fall verkar det som att ert samboförhållande har upphört eller kommer upphöra inom kort. Således får någon av er påkalla en bodelning. Beroende på om din sambos anhöriga har legal rätt att påkalla en bodelning å hens vägnar kan jag inte svara på, men möjligheten finns. En bodelning innebär att man samlar samboegendomen och delar på denna.

Om det är så att din sambo har egendom i er lägenhet som uppenbart är dennes får de anhöriga flytta på denna hur de vill (förutsatt att de har din sambos samtycke). En bodelning är ett officiellt juridisk förfarande för att dela upp samboegendom, en bodelning ska inte betraktas som enbart att man flyttar sin egen egendom.

Om du behöver ytterligare hjälp med ditt ärende är du välkommen att kontakta oss här: https://lawline.se/boka

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André BlomquistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning