Har sambor försörjningsskyldighet gentemot varandra?

FRÅGA
Hej. Vill fråga om en sak som kom upp häromdagen. Har sambor försörjningsskyldighet för varandra? Ska den ene stå för mat hyra etc ensam om inte den andre har möjlighet att betala något?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

I 1 kap. samt 6 kap. äktenskapsbalken återfinns bestämmelser om makarnas skyldigheter gentemot varandra i ett äktenskap. Makar har underhållsskyldighet gentemot varandra, samt ska verka för familjens bästa etc. Några motsvarande bestämmelser finns inte för sambor, utan ett samboförhållande får bara den konsekvensen att viss egendom kan bodelas vid en separation. I övrigt är sambor två helt fristående rättssubjekt som inte har någon underhållsskyldighet eller liknande gentemot varandra.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3000)
2021-09-20 Samboavtal, bodelning och skulder - Vad gäller?
2021-09-20 Vad ska man tänka på när man ingår samboskap och vad innebär ett samboavtal?
2021-09-19 Min sambo har slängt ut mig
2021-09-18 Sambo, separation, testamente?

Alla besvarade frågor (95767)