Har sambor arvsrätt?

Arv efter sambo

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar vad som gäller vid arv efter en sambo.

Relevanta regler kring arvsfördelning finns i Ärvdabalken (ÄB) och Sambolagen (SamboL)

Huvudregeln är att sambor inte ärver varandra. I första hand är det dina barn som ärver dig. Närmare regler kring arvsordningen för släktingar finns i 2 kap. ÄB.

Om din sambo avlider har du däremot rätt att begära bodelning där samboegendom delas lika mellan dig och din avlidne sambos dödsbo (8 § och 18 § SamboL). Samboegendomen utgörs i regel av er gemensamma bostad och bohag (3 § SamboL) som förvärvats för gemensam användning. Med bohag menas b.la hushållsmaskiner och möbler (6 § SamboL).

Sambolagen är dispositiv, vilket innebär att den går att avtala bort. Det är därmed möjligt att upprätta ett testamente till förmån för sin sambo. Det går även att avtala om att det inte ska ske en bodelning (9 § SamboL).

Det som är viktigt att tänka på om man vill upprätta ett testamente till sin sambo är att den avlidne sambons bröstarvinge (barn eller barnbarn) - i det fall det finns - har rätt att få ut sin laglott (7 kap. 1 § ÄB), vilket kan ske genom en jämkning av testamentet (7 kap. 3 § ÄB). Om det finns ett eller flera barn med i bilden går det alltså inte att göra dem arvslösa genom att testamentera allt till sin sambo.

Sammanfattningsvis ärver sambor inte varandra. Eftersom Sambolagen är dispositiv kan man däremot upprätta ett testamente för att ärva varandra med de begränsningar som kan tillkomma, t.ex om ni har barn.

Vänliga hälsningar,

Emlika MagnussonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”