Har sambor arvsrätt?

2016-04-16 i Sambo
FRÅGA
Jag var sambo med en man i nästan fem månader innan han avled. Han flyttade in hos mig men behöll sin bostadsrätt tillsvidare i avvaktan på hur det skulle bli, tanken var att sälja den men så långt kom vi inte. Han har en bror och en systerson utöver mig. Testamente saknas och inget annat skrivet finns. Har jag rätt till något arv efter honom?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Sambor har inte arvsrätt efter varandra. Däremot kan sambor göra en bodelning (likadelning) av eventuell samboegendom, se Sambolagen 8§ och 18§ här. Endast bostad och bohag som samborna inskaffat för gemensam användning utgör samboegendom och kan bli föremål för likadelning, sambolagen 3§. I ditt fall verkar ni inte ha inskaffat någon samboegendom tillsammans eftersom han flyttade in hos dig (dina möbler osv hade du tidigare inskaffat själv för egen räkning). Du tycks därför inte ha rätt att få ut någonting, utan hela kvarlåtenskapen tillfaller brodern och systersonen enligt den legala arvsordningen.

Med vänlig hälsning,

Alina Borgsén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (465)
2020-12-17 Ingår en sommarstuga i en sambobodelning?
2020-12-06 Vad händer med egendomen när en sambo dör?
2020-12-05 Behöver sambor skriva både ett testamente och ett samboavtal för att ärva varandra?
2020-11-28 Hur påverkar samboförhållandets upphörande ett inbördes testamente?

Alla besvarade frågor (88468)