Har sambon rätt att få delad vårdnad av hunden?

FRÅGA
Hej! Om ett par som är sambos och har köpt en hund tillsammans och den ena parten står som registrerad ägare för hunden. Har då den andra parten någon möjlighet att kräva delad vårdnad på hunden?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hunden är inte samboegendom

Samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag, t.ex. Möbler, hushållsmaskiner och annan lös egendom de har i hemmet, om de har förvärvat egendomen för gemensam användning. (3 § sambolagen) En hund i lagens mening räknas som lös egendom och ses därför inte som bohag. Hunden utgör därmed inte samboegendom och ska inte "delas lika" vid en separation mellan samborna. (8 § sambolagen och 14 § sambolagen)

Samägande av hunden?

I din fråga skriver du att samborna köpte hunden tillsammans. Det framgår inte varför bara en av parterna står som registrerad ägare av hunden om de köpte hunden tillsammans, men vem som äger hunden beror just på vem som köpte hunden. Att de är sambor påverkar inte äganderättsfrågan utan man får se till allmänna äganderättsliga principer.

Då samborna köpte hunden tillsammans blir allmänrättsliga principer och samäganderättslagen tillämplig. (1 § samäganderättslagen) Det blir upp till parten som inte står som registrerad ägare att bevisa att hen också äger hunden. För att ett samägande ska uppstå krävs vanligtvis att båda samägarna har betalat i alla fall en del var av hunden.

Om parten som inte står som registrerad ägare för hunden inte kan bevisa att samborna äger hunden tillsammans har parten som står som ensam registrerad ägare rätt att själv bestämma vem som får träffa hunden.

Parten som inte står som registrerad ägare har alltså bara rätt till delad vårdnad av hunden om personen kan bevisa att de samäger hunden.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med Vänliga Hälsningar

Annelie Burström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?