Har sambo rätt till lägenhet som förvärvades innan det att samboförhållandet uppstod?

Om man som ett par bor tillsammans men en utav parterna köpte lägenheten innan förhållandet uppstod. Har den då som äger lägenheten rätt att kasta ut personen som den varit sambo med i ca 1.5 år? Har jag någon typ av rätt att bo kvar i lägenheten tills jag hittat något annat då vi inte har skrivit något samboavtal.

Lawline svarar

Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!


Bestämmelser om samboförhållanden hittar vi i Sambolagen (SamboL). För att ni ska räknas som sambos så måste ni:

- Bo tillsammans stadigvarande, det får alltså inte handla om att man endast ska bo tillsammans under en kortare period

- Ha ett parförhållande, förhållandet kräver ett samliv.

- Ha ett gemensamt hushåll. Det kan innebära att man delar på t.ex. utgifter och sysslor i hemmet (SamboL 1 §)


Endast samboegendom ingår i en bodelning

Om någon av samborna skulle begära en bodelning vid en eventuell separation eller ett dödsfall, så ska en bodelning ske där samboegendomen fördelas mellan dem. En bodelning är dock frivillig (SamboL 8 §). Exempel på samboegendom är gemensam bostad och gemensamt bohag, t.ex. möbler och annat som tillhör hemmet. Dessa ska dessutom ha blivit köpt för gemensam användning (SamboL 3 §). Därför är det viktigt att veta om lägenheten räknas som samboegendom eller ej.


Din sambo har generellt inte någon rätt till lägenheten då den inte är samboegendom

För att lägenheten ska räknas som er gemensamma bostad, så måste den alltså ha blivit köpt med avsikten att den skulle användas som ett hem av båda samborna. Lägenheten räknas inte som samboegendom, eftersom att jag uppfattar det som att lägenheten var köpt innan förhållandet uppstod. Ett gränsfall vore om lägenheten köptes innan förhållandet uppstod, men med avsikten att den skulle användas i det framtida samboförhållandet. Jag tolkar dock din fråga som att så inte var fallet. Detta innebär att lägenheten tillhör den sambon som äger den och att den andre sambon inte har någon rätt till den vid en eventuell separation. Det kan dock finnas ett undantag, som jag ska gå igenom nu.


Sambon som inte äger lägenheten kan i undantagsfall få ta över den

Det finns ett undantag som kan ge den sambo som inte äger bostadsrätten rätt att få bo kvar i den ändå. För att så ska vara fallet så måste det finnas särskilda skäl som leder till att den andre sambon behöver bostaden bäst. Exempel på särskilda skäl är t.ex. att det finns barn med i bilden och situationen kräver att den andre sambon måste få bo kvar i lägenheten. Att man inte ännu har någon annanstans räcker inte som anledning till att få ta över bostaden. Värt att nämna är att det är väldigt ovanligt att regeln används, och skulle den göra det så måste den sambo som tar över lägenheten ersätta den sambo som egentligen äger den (SamboL 22 §).


Sammanfattning

Lägenheten räknas inte som samboegendom, och ska därför inte ingå i en bodelning. Den sambo som äger lägenheten har därför rätt att "kasta ut" den andre sambon eftersom att denne inte har någon rätt till lägenheten. Det finns dock ett undantag som kan användas om den sambo som inte äger lägenheten anses behöva bostaden bäst, och om det finns särskilda skäl som talar för detta. Att ännu inte ha hittat ett nytt ställe att bo räknas inte som ett godkänt skäl. Det är också mycket ovanligt att undantaget används.

Jag skulle först och främst råda dig till att försöka prata med din sambo och se om ni kan lösa situationen på egen hand. Skulle du ha någon ytterligare fundering så är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Du kan också kontakta någon av våra jurister på info@lawline.se för att få mer juridisk hjälp.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Mikaela Berglind MäkinenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”