Har sambo rätt till halva lotterivinsten?

FRÅGA
Hej! Är precis skild.Efter att skilsmässan fått igenom köper min exfru en triss och vinner.Hon säjer att den köptes efter skilsmässan.Men hon har fortfarande samma adress. Alltså inte gjort ändring.Så då undrar jag om det är sambolagen som gäller.Kan jag kräva hälften av vinsten?Mvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga handlar om skilsmässa och samboförhållande blir äktenskapsbalken (ÄB) och sambolagen (SL) tillämpliga.

Bodelning vid skilsmässa

En bodelning vid skilsmässa görs med utgångspunkt i de egendomsförhållanden som gällde den dag då talan om skilsmässa väcktes, se 9 kap. 2 § ÄB. Eftersom din fru köpte lotten efter den dag som ni väckte talan om skilsmässa så har du ingen rätt till någon del av hennes lotterivinst enligt ÄB.

Har du rätt till halva lotterivinsten genom sambolagen?

Sambolagen är tillämplig på två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett gemensamt hushåll, se 1 § SL. Eftersom ni skiljt er och antingen flyttat isär eller åtminstone planerar att flytta isär låter det alltså inte som att sambolagen är tillämplig på er. Enbart det faktum att hon fortfarande är skriven på din adress gör alltså inte att sambolagen blir tillämplig. Även om sambolagen skulle vara tillämplig så ingår bara sambors gemensamma bostad och bohag i det som kallas samboegendom, se 3 § SL. Även om ni skulle anses vara sambos i juridisk mening ingår alltså inte hennes lotterivinst i samboegendomen och du har ingen rätt till vinsten.

Svar: utifrån den information jag fått i frågan är min bedömning att sambolagen inte är tillämplig på er. Även om den skulle vara det ingår inte lotterivinsten i er gemensamma samboegendom och du har alltså ingen rätt till del av vinsten.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Axel Bellander
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2478)
2019-12-05 Skulder i samboförhållande
2019-12-04 Hur ger vi vår dotter en bostad utan att den blir samboegendom?
2019-12-04 Ska fritidsboende ingå i bodelning mellan sambor?
2019-12-03 Hur upprättar vi ett samboavtal?

Alla besvarade frågor (75291)