Har sambo rätt till den andra sambons enskilda firma när samboförhållandet upphör?

FRÅGA
HejOm man varit sambo men bara den ena partnern står för en enskild firma, kan den andra ha rätt att få hälften då? eller delar av den? Finns inga mera papper på delägare osv.Med vänlig hälsningAnn
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att du undrar om den ena sambon kan ha rätt till delar av den andra sambons enskilda firma efter att samboförhållandet har upphört.


Samboegendom ska fördelas genom bodelning

När ett samboförhållande upphör ska, om någon av samborna begär det, en bodelning göras. I bodelningen ska samboegendomen fördelas mellan samborna (8 § sambolagen).


Endast bostad och bohag kan utgöra samboegendom

Samboegendom utgörs enligt sambolagen av två saker, och ingenting annat. Dessa är sambornas gemensamma bostad och bohag, under förutsättning att egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Med bohag avses sådant som möbler och köksutrustning m.m.

En enskild firma är inte att betrakta som bostad eller bohag. Det innebär att en sådan inte utgör samboegendom och därmed inte ska tas med i bodelningen. Den ena sambon har med andra ord inte rätt till hälften, eller någon annan andel, av den andra sambons enskilda firma i samband bodelning efter att ett samboförhållande upphört.

Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Vänligen,

Gustav Östlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2543)
2020-02-16 Kan vi avtala om att vi är sambor trots skilda folkbokföringsadresser en period?
2020-02-15 Hur fördelar vi ägande av radhus rättvist för det fall att vi skulle separera?
2020-02-10 Definition av samboförhållande
2020-02-09 Är man skyldig att betala sin sambos lån?

Alla besvarade frågor (77126)