Har sambo rätt till arv trots att de inte bodde med varandra när den andra sambon avled?

Hej!Min far var sambo och dom ägde tillsammans sin bostad. Då min far blev sjuk och hamnade på ett boende så såldes deras gemensamma boende. Min pappas sambo köpte ett nytt boende för sin del av vinsten. Två månader senare så dör min far. Dom har ett inbördes testamente där det står att hon har full äganderätt till hans kvarlåtenskap. Min fråga är, gäller testamentet då dom inte längre var sambo när min far avled?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sambor har inte rätt att ärva varandra om de inte har skrivit ett testamente. Det innebär att det inte har någon betydelse att din pappa och hans sambo inte bodde med varandra när din pappa avled. Med hänsyn till att sambon inte är din mamma föreligger det inte heller någon efterarvsrätt för dig (och dina eventuella syskon) (jämför 3 kap. 1 § ärvabalken (ÄB)).

Som barn till testatorn, även kallad bröstarvinge, har du rätt till laglott vilket motsvarar halva arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Det innebär att du som bröstarvinge aldrig kan bli arvlös, förutsatt att du inte påkallar jämkning av detta testamente (7 kap. 3 § ÄB). Jämkning av testamentet ska ske senast inom sex månader från det datum som du blev delgiven testamentet, annars kan du bli arvlös. Jämkning sker genom att du antingen tillkännager ditt anspråk till testamentstagaren, vilket är din pappas sambo, eller väcker talan mot henne (7 kap. 3 § tredje stycket ÄB)

Lycka till!

Med vänliga hälsningar

Susanne ZahawiRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning