Har sambo rätt att ta del av bostad som den andre sambon bekostat?

FRÅGA
Jag och min sambo ska separera, vilket är helt och hållet hans beslut. Vi bor i en bostadsrätt som han har köpt, men som vi båda tackade ja till när vi valde att flytta ihop. Detta var för två år sedan och vi har bott ihop sedan dess. Renovering och inredning har båda varit med och valt ut, främst jag, men det allra mesta har han betalat på grund av vår skilda ekonomi. Han är heltidsanställd med en lön över medel och jag är student med CSN och ett litet extrajobb. Vi har inget samboavtal. Jag har självklart betalat hyra och på senare dagar även en del av räntan på lånet (som förstås står på honom). Vad har jag för rättigheter enligt sambolagen när det kommer till bodelning och hur går jag till väga för att komma ur den här krisen utan att känna att jag har förlorat allt? Det känns för bra för att vara sant och jag vågar knappt hoppas på att inte behöva lämna den här relationen och det här hemmet tomhänt. Jag har inte riktigt råd med juridisk rådgivning i dagsläget utan vill bara veta var jag kan hämta information för att stärka mig själv, samt få tips på hur jag ska gå till väga och var jag ska vända mig. Jag misstänker att det finns fallgropar och att även han har rättigheter i det här, och dessa vill jag gärna göra mig förberedd på. Tack på förhand!
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om vad som gäller i samboförhållanden finner du i Sambolagen. Du och din partner är sambor eftersom ni ingår i ett parförhållande och stadigvarande bor tillsammans med ett gemensamt hushåll, se . När ert samboförhållande nu ska upphöra ska, om någon av er begär det, en bodelning göras. I en sådan bodelning ska endast er s k samboegendom ingå och fördelas mellan er. All annan egendom ska ni var för sig behålla. Detta framgår av 8§ första stycket. Samboegendom kan utgöras av gemensam bostad eller gemensamt bohag, enligt .

Har du rätt att ta del av bostaden?
För att en bostad ska räknas som samboegendom och därmed ingå i bodelningen krävs att två saker är uppfyllda:
1. Att bostaden utgör sambornas gemensamma bostad genom att den är avsedd för och används som sambornas gemensamma hem (se ), och
2. Att bostaden har förvärvats för sambornas gemensamma användning (se ).

Eftersom ni nu bor i bostadsrätten tillsammans, utgår jag från att den är avsedd för och används som ert permanenta och gemensamma hem. I sådana fall är bostadsrätten er gemensamma bostad i enlighet med . Utöver detta krävs även att bostadsrätten har förvärvats för gemensam användning. Den är förvärvad för gemensam användning om den är köpt i syfte att ni skulle bo där tillsammans. Den anses även vara förvärvad för gemensam användning om den köptes efter att själva samboförhållandet inletts. Det saknar här betydelse vem av er som bekostat köpet. Det avgörande är när och i vilket syfte bostadsrätten förvärvades. Om något av dessa fall föreligger (antingen att bostadsrätten är köpt i syfte att ni skulle bo där tillsammans eller att den är köpt efter att ni blivit sambor), är bostadsrätten samboegendom. Bostaden kommer därmed ingå i en eventuell bodelning och fördelas mellan er. Detta även om det är din sambo som bekostat köpet.

Om något av dessa fall inte föreligger och bostaden inte är förvärvad för gemensam användning, utgör den inte heller samboegendom. Detta medför att den inte kommer ingå i en eventuell bodelning och därigenom kunna fördelas till dig. Trots att endast din sambo har rätt till bostadsrätten i sådana fall, kan du ändå ha rätt att överta den här bostaden om samboförhållandet upphör. Detta kan bli fallet om du är den som bäst behöver bostaden och ett sådant övertagande är skäligt. Om ni exempelvis har barn och du har det största ansvaret för barnen, kan det vara en anledning till att du behöver bostaden mest. Ovanstående framgår av Sambolagen 22§.

Har du rätt att ta del av egendom inne i bostadsrätten?
Du kan även ha rätt att ta del av egendom som finns inne i det gemensamma hemmet, exempelvis möbler, hushållsmaskiner och andra lösa saker, enligt . För att sådant bohag ska räknas som samboegendom och därmed ingå i en bodelning krävs även här att två saker är uppfyllda:
1. Att bohaget är avsett för sambornas gemensamma hem och därmed inte används enbart för ena sambons bruk (se )
2. Att bohaget har förvärvats för sambornas gemensamma användning (se ).

Även här gäller att bohaget är förvärvat för gemensam användning om det är förvärvat i syfte att det ska användas i det gemensamma hemmet eller om det är förvärvat vid en tidpunkt efter att samboförhållandet har inletts. Det saknar då betydelse vem av er som bekostat bohaget.

Viktigt att notera är att en bodelning är frivillig. Ni får dela upp era tillhörigheter som ni vill utan att beakta sambolagens regler om likadelning vad beträffar samboegendom. Vill du eller din sambo ändå att en bodelning ska göras, måste en begäran om bodelning göras senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde, enligt 8§ andra stycket. Det är också viktigt att veta att beroende på hur länge ert samboförhållande varat och hur de ekonomiska förhållandena ser ut, kan det beslutas att det är orimligt att du tar del av din sambos egendom (t.ex. bostaden) vid bodelningen och din sambo får i sådana fall behålla sin egendom. Detta framgår av 15§.

Jag hoppas att mitt svar är till din hjälp. Om du har ytterligare frågor, får du gärna återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Louise Sundström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?