FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTSambo14/04/2018

Har sambo rätt att sitta kvar i "orubbat bo"?

Har en sambo rätt att få bo kvar "i orubbat bo" när den andra sambon avlidit, eller fodras först ett samboavtal eller/och testamente ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I svensk rätt ärver inte sambor efter varandra. Om man vill att sin egendom ska gå till sin sambo den dag man går bort måste man alltså skriva ett testamente om detta.

Om en av samborna i ett förhållande skulle gå bort ska det dock göras en bodelning om någon av samborna begär detta (8 § SamboL). I denna ska samborna dela lika på all samboegendom, det vill säga gemensamt bohag eller bostad som har förvärvats för gemensam användning. Det är med andra ord syftet med köpet som avgör vad som ska vara samboegendom och inte (samt att det måste röra sig om just bohag eller bostad).

Det är denna bodelning man kan påverka med hjälp av ett samboavtal. I ett samboavtal kan man skriva att en viss egendom ska tillhöra en viss person eller delas på ett visst sätt (istället för att all samboegendom per automatik delas lika på medan allt annat behålls av sin ägare). I samboavtalet kan man till exempel skriva att hela bostaden ska gå till en av samborna och liknande. Man ser det dock inte som att man "ärver" varandra utan snarare att man helt enkelt fick den egendom vid delandet av hemmet (som ska ske vid både dödsfall eller en separation). I de flesta fall vet man inte vem av samborna som kommer att avlida först vilket gör det till ett krångligt alternativ för att säkra hemmet för den efterlevande. Ett samboavtal som skrivs på detta sätt gör även att eventuella efterarvingar till den avlidne sambon inte får någon rätt att ärva när den efterlevande sambon sedan går bort (denna efterlevande sambon ÄGER ju i och med samboavtalet allt och arvet kommer att fördela på hens egna arvingar). I ett testamente kan man istället skriva att sina egna arvingar ska ha rätt till ett efterarv, fastän sambon får möjlighet att sitta kvar i orubbat bo först.

Det ska även tilläggas (lite utanför din fråga) att sambor kan ha rätt till viss egendom i bodelningen, de kan ha rätt att få viss egendom "som sin lott". I första hand ska varje sambo få det dem själva äger, men den sambo som "bäst behöver" bohag eller bostad kan få denna på sin lott om hen skulle begära detta (16 § 2 st SamboL). Om man helst vill ha bostaden och kan anses "bäst behöva" denna kan man alltså få den på sin lott, dock måste man i samma stund ge ifrån sig något annat för att det ska bli lika. Det förutsätter alltså att man kan betala den andre (det vill säga dennes arvingar) motsvarande summa.

Avslutningsvis ska jag även informera om att den efterlevande sambon alltid har rätt att få ut minst 2 prisbasbelopp ur bodelningen då den andre har avlidit. Detta motsvarar år 2018 91 000 kr. Om en sambo inte får minst 91 000 kr som sin andel i bodelningen har denne rätt att "ta" från den andres andel för att komma upp i denna summa. Denna rätt gäller bara till förmån för den efterlevande sambon, det är alltså inget den avlidnes arvingar kan begära. Se 18 § 2 st SamboL.


Som kort svar på din fråga kan jag konstatera att det inte finns någon rätt för en efterlevande sambo att sitta kvar i orubbat bo. För att sambor ska kunna ärva varandra och ha rätt till all egendom i hemmet krävs som huvudregel ett testamente. Den kan också vara så att en viss sambo ska ha rätt till allt enligt ett samboavtal och på SÅ sätt får sitta kvar i orubbat bo. En sambo kan även få viss egendom genom själva lottläggningen (men måste då lösa ut arvingar på andra sätt). En sambo som begär bodelning har dock alltid rätt att få ut minst 2 prisbasbelopp som sin andel i bodelningen, vilket kan ses som en typ av arvsrätt.

Behöver du hjälp med upprättande av testamente eller samboavtal rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga

Med vänlig hälsning

Hedvig JohanssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?