Har sambo rätt att överta bostad?

Hejsan Lawline, å tack för en grym sida!

Jag hyr ensam ett hus sedan 4 år tillbaka, oktober 2013.

I mars i år, flyttade min pojkvän in till mig med sin son på 5 år som han har varannan vecka.

Nu efter ca 8 månader som sammanboende, funderar vi på att gå skilda vägar.

Kan jag känna mig trygg i att få bo kvar, eller kan han hävda att han bättre behöver bo här, trots att jag bott här i 3,5 år själv innan han flyttade in?

OM han har rätt att kräva att bo kvar, å ber mig flytta, kan min hyresvärd välja vem han vill ska bo kvar i huset?

Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i sambolagen.

När ett samboförhållande upphör ska en bodelning ske om någon av samborna begär det, där samboegendomen ska fördelas mellan samborna (8 § sambolagen). Detta gäller under förutsättning att det inte föreligger något samboavtal mellan samborna som säger att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen (9 § sambolagen). Samboegendom utgörs av sambors gemensamma bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Med sambors gemensamma bostad avses att bostaden är avsedd som sambornas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för det ändamålet. Detta innebär alltså att om bostaden införskaffats i syfte att användas för gemensamt boende utgör den samboegendom. Bostad som införskaffats av en sambo innan samborna flyttade ihop utgör normalt inte samboegendom (5 § sambolagen).

Detta innebär för din del att huset inte kommer att ses som samboegendom, eftersom att du införskaffade hyreshuset 3,5 år innan ni flyttade ihop och därför var syftet inte att ni skulle bo där tillsammans. Bostaden kommer därför inte ingå i en ev. bodelning och din sambo har inget rätt till bostaden genom en bodelning.

Dock finns en möjlighet att för en sambo att överta bostaden även om den inte utgör samboegendom (22 § sambolagen). Det som krävs då för att detta ska bli aktuellt är att din sambo bäst behöver bostaden och att ett sådant övertagande med hänsyn till omständigheterna kan anses skäligt. Om det inte finns några gemensamma barn krävs dock att det föreligger synnerliga skäl för att ett sådant övertagande ska få ske. Vad som avses med synnerliga skäl måste bedömas från fall till fall, men normalt uppställs höga krav för när en sambo ska har rätt att få överta bostaden när det inte finns några gemensamma barn. Hyresvärdens samtycke är inte aktuellt om ett sådant här övertagande sker.

Sammanfattningsvis kommer bostaden med största sannolikhet inte ses som samboegendom och ingå i en bodelning, eftersom att syftet inte var att ni skulle bo där tillsammans när du införskaffade bostaden 3,5 tidigare. Det finns dock en möjlighet för din sambo att överta bostaden ändå om han bäst behöver bostaden och om det kan anses som skäligt. Ni verkar dock inga ha några gemensamma barn, varför ett sådant övertagande kräver att det föreligger synnerliga skäl, vilket är ett högt uppställt krav.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna AmbjörnRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”