Har sambo rätt att kräva bodelning när samboförhållandet tagit slut?

FRÅGA
Hej. Jag o min sambo ska separera. Hon kom in i samboförhållandet med stora skulder. Under våra ca 8 år som sambos så betalade av skulden med en stor summa varje månad. Det vart så att hon inte kunde bidra med pengar till att köpa in saker till bohaget. Jag fick köpa in allt. Min frågq till Er är; kan jag ta med det jag köpt för mina egna pengar, eller blir det bodelning om hon kräver det? Ser det som att hon utnyttjade förhållandet till tt få bort sin skuld, hon höll tyst om det tills nyligen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Har hon rätt att kräva bodelning?

Hon har rätt att begära att bodelning ska ske om hon framställer begäran inom ett år dess att samboförhållandet tog slut (8 § sambolagen (SamboL)). Samboförhållandet anses upplöst bland annat vid tidpunkten när ni flyttat isär eller vid ansökan om bodelningsförrättare (2 § SamboL).

Kan du ta med dig dina saker du har köpt?

Det som ingår i en bodelning (samboegendom) avgörs utifrån egendomsförhållandet från dagen då samboförhållandet upphörde (8 § första stycket SamboL). Samboegendom består av den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget om egendomen är inköpt för gemensamt bruk (3 § SamboL). Det vill säga, en bostad som köpts före samboförhållandet som inte var avsedd för gemensamt bruk ingår inte som samboegendom, i annat fall utgör den samboegendom (5 § SamboL). Egendom som hör till det gemensamma bohaget, som utgörs av egendom som hör till bostaden (se 6 § SamboL), presumeras vara införskaffat för gemensamt bruk. Det innebär att det förutsätts att bohag förutsätts vara inköpt för gemensamt bruk. Presumtionen kan dock brytas om det kan bevisas att så inte var fallet.

Viss samboegendom har du rätt att ta undan. Från det gemensamma bohaget har du rätt att undanta de saker som endast du använder (6 § sista meningen SamboL). Du har även rätt att undanta saker som används för fritidsändamål (7 § SamboL).

Endast skulder som är hänförliga till samboegendom avräknas från värdet av låntagarens samboegendom före delningen, såvida det inte förhåller sig så att skulderna överstiger värdet av egendomen som inte är samboegendom varvid även sådan skuld avräknas från samboegendomen (13 § SamboL).

Jämkning

Utgångspunkten är att ni båda delar lika på samboegendomen (14 § SamboL). Det finns dock möjligheter att jämka likadelningen till att en mindre andel går till delning (15 § SamboL). Egendom som köpts in för gemensamt bruk under de senaste fem åren kan jämkas så att mindre andel går till delning. Utgångenspunkten är att en femtedel av värdet ingår per år från dess att egendomen införskaffades. Du nämner även att du stått för alla gemensamma kostnader medan hon i stället betalat av sina lån. Det skulle sannolikt utgöra en grund för att jämka andelsförhållandet som delas till din fördel.

Sammanfattning

Hon har rätt att begära bodelning inom ett år från dess att samboförhållandet upphört. Egendom som ingår i en delning är den gemensamma bostaden och bohaget om den är införskaffad för gemensamt bruk med ovan nämnda undantag. Utgångspunkten är att ni delar lika på samboegendomen, men eftersom du framfört att du stått för alla gemensamma kostnader medan din sambo betalat av sina skulder så föreligger sannolikt grund för att jämka andelsförhållandet till din fördel inför delningen.

Hoppas mitt svar har varit behjälpligt och lycka till!

Med vänliga hälsningar

Henrik Österström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2266)
2019-05-25 Bodelning med samboavtal
2019-05-25 Samboegendom och dold samäganderätt
2019-05-25 bodelning mellan sambor
2019-05-24 Vad är föremål för bodelning enligt SamboL?

Alla besvarade frågor (69302)