Har sambo arvsrätt?

Min sambo flyttade in till mitt hus som jag betalt och bodde i när vi träffades. Nu ska jag köpa bostadsrätt istället. Jag betalar allt men sambo flyttar med. Vem ärver mig? Jag har betalt kontantinsatsen själv, står på lånen själv och betalar dessutom alla avgifter, räntor och amortering själv. Betalar även allt med bilkostnader själv, har köpt en extrabil så att sambon kan nyttja den, betalar mest av mat och alla andra räkningar också då min sambo är sjukpensionär och jag arbetar. Jag vill att min son som är ensambarn ska ärva men folk säger att min sambo kommer ärva halva bostaden. Kan det stämma trots att min partner inte betalt något på mitt boende. Min partner bor alltså gratis och jag betalar även mest i hemmet med alla andra räkningar, står för alla bilkostnader och jag står för mest mat.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga är av arvsrättslig karaktär och regleras i ärvdabalken (ÄB) och sambolagen (SamboL).

Vem ärver?

Om man är inte är gift ärver bröstarvingar i första hand, bröstarvingar är ens barn (2 kap. 1 § ÄB). För sambor gäller att de inte ärver varandra överhuvudtaget. I detta fallet kommer alltså ditt barn att ärva dig, inte din sambo. Det finns dock en möjlighet för efterlevande sambo få ut två prisbasbelopp (93 000 kr)av samboegendomen vid ett eventuellt dödsfall (18 § andra stycket sambolagen). Samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag om de inköpts för gemensamt bruk (3 § sambolagen).

Bodelning

När ett samboförhållande upphör ska på begäran av någon av samborna en bodelning göras (8 § SamboL). Ett samboförhållande kan upphöra genom att någon av samborna avlider (2 § SamboL). Vid en sådan bodelning ska samboegendomen fördelas lika mellan parterna (14 § SamboL). Samboegendomen är som nämnts ovan den gemensamma bostaden och bohaget om det köpts för gemensamt bruk (3 § SamboL). Detta innebär att huset ni bor i nu inte utgör samboegendom eftersom det inte köpts för gemensamt bruk. Om du däremot flyttar till en bostadsrätt så kommer det utgöra samboegendom eftersom det är gemensam bostad och har inköpts för gemensamt bruk. Därför kommer din sambo vid en framtida bodelning få halva bostadsrätten, trots att det endast är du som betalat för den.

Samboavtal

Man kan avtala bort sambolagens regler med ett samboavtal (9 § SamboL). Där kan kan man skriva att man inte vill att bostaden kommer omfattas av en bodelning eller att bodelning överhuvudtaget inte ska ske.

Sammanfattning

Din sambo har ingen arvsrätt, utan det är ditt barn som kommer ärva dig. Dock kommer din sambo få hälften av samboegendomen i en bodelning, om ni inte avtalar om annat.

Avslutande råd

Om du inte vill att din sambo ska få del av bohag och bostad som du investerat i är det en bra idé att upprätta ett samboavtal. Behöver du hjälp med detta kan du använda vår avtalstjänst som du hittar här.

Hoppas detta var till hjälp för dig. Har du ytterligare funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga här.

Linn LindelöfRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning