Har sambo arvsrätt?

2015-08-23 i Sambo
FRÅGA
Vad har en sambo rätt att ärva ?
SVAR

Hej och tack för din fråga,

Enligt den svenska arvsrätten ärver sambor inte varandra.

När en sambo avlider har efterlevande sambo enligt 8 § sambolagen rätt att begära att en bodelning skall ske. En begäran om bodelning måste göras senast när bouppteckningen förrättas. I en bodelning är det endast samboegendomen som kommer ingå. Enligt 3 § sambolagen utgör samboegendomen av sambornas gemensamma bostad och bohag om egendomen har förvärvats för gemensam användning.

Enligt 16 och 18 §§ sambolagen har också efterlevande sambo förmånen, om denne begär bodelning, rätt att få bostad och bohag på sin lott, men kan då kanske komma att behöva utge skifteslikvid till den avlidnes arvingar.

I 18 § sambolagen finns det även stadgat, att efterlevande sambo har rätt att vid en bodelning utfå egendom, i den mån det räcker, till ett värde av 2 prisbasbelopp.

Innehade den avlidne sambon den gemensamma bostaden med hyres- eller bostadsrätt, kan efterlevande sambo ha rätt att överta den och får istället ersätta dödsboet för dess värde, enligt 22 § sambolagen.

Sambor kan dock upprätta testamente till förmån för varandra och på så sätt kan efterlevande sambo få rätt till arv efter den avlidne sambon. Den avlidnes eventuella bröstarvingar har dock alltid rätt att utfå sin laglott.

Vänligen

Hanna Skoglund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (453)
2020-09-30 Kan man tilldela sambo hela dödsboets kvarlåtenskap?
2020-09-23 Om möjlighet att överta bostad efter avliden sambo
2020-09-14 Kan min sambos barn tvinga mig flytta från hans hus om han dör?
2020-09-09 Vem ärver min gåva, sambo eller mina barn?

Alla besvarade frågor (84593)