Har säljare rätt att själva avhjälpa fel i bostadsrätt?

Vi har sålt vår bostadsrätt och köparen klagar på att golvvärmen inte fungerar. Är något år sedan vi använde den men då fungerade den. Vi har erbjudit oss att titta på det och vid behov ta dit en elektriker men hon säger nej och vill själv ta dit en som vi ska betala. Har hon rätt till det?

Lawline svarar

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!

Vid fel i bostadsrätt blir köplagen (KöpL) tillämplig och alla paragrafer som hänvisas till nedan går att finna under den nu infogade länken.

Köparen ska meddela säljaren om felet
Till att börja med kan sägas att köparen inte får kräva avhjälpande av felet om inte denne lämnar säljaren meddelade om felet och reklamationen inom skälig tid. Men det förutsätter jag att köparen i ert fall har gjort och kommer därför att gå in på er rätt att avhjälpa felet. Detta följer av 35 § KöpL.

Köparens rätt att få felet avhjälpt
Av 34 § följer att köparen har rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för dem. De som köpte er bostadsrätt har alltså rätt att få felet avhjälpt utan att de kostar dem något. Först om ni som säljare inte ser till att felet blir åtgärdat har era köpare rätt till ersättning för försvarliga kostnader för att avhjälpa felet. Detta innebär att de har rätt till vad det "normalt" kostar att åtgärda felet, se paragrafens tredje stycke.

Säljarens rätt att själv avhjälpa felet
Det här tolkar jag som det mest relevanta för er att få svar på. Vid fel i bostadsrätt har ni som säljare rätt att själv avhjälpa felet, under den förutsättning att det kan ske "utan väsentlig olägenhet för köparen".
Undantag från detta är till exempel i mer akuta situationer då det inte kan krävas att köparen ska avvakta med avhjälpande för att säljaren ska få möjlighet att åtgärda felet. Vad som här framgått följer av 36 § KöpL.

Ni har alltså som säljare rätt att avhjälpa felet, först om ni inte gör detta har köparna rätt att kräva en ersättning för att själva avhjälpa felet.
Jag hoppas detta ger svar på er fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”