Har rättighetsinnehavare börjat agera utifrån kravbrev om fildelning?

2019-08-25 i Immaterialrätt
FRÅGA
Kompletterande fråga angående svar nedan. Har det skett ngn förändring i hur advokatbyråer agerar dvs har de börjat driva ärenden och i så fall med vilket resultat?Kravbrev/förlikningserbjudanden avseende påstådd fildelning2018-02-05 i IMMATERIALRÄTT
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din fråga avser den huruvida rättigshetsinnehavarna till filmer, serier m.m. börjat agera utifrån de kravbrev som tillsänts många privatpersoner. Mig veterligen har så ännu ej skett. Jag kan heller inte finna några rättsfall som talar för att några stämningar har utfärdats, varför rättsläget fortfarande är detsamma som beskrivits i tidigare svar.

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (773)
2019-11-14 Användning av någon annans konstverk för kommersiellt ändamål
2019-11-07 Är det tillåtet att dela bilder på Facebook utan upphovsmannens godkännande?
2019-11-02 Hur ska jag ta ställning till kravbrev med anledning av fildeling?
2019-10-30 Kravbrev från Next advokater - Vad ska jag göra?

Alla besvarade frågor (74591)