Har preskriptionstiden för grov misshandel mot barn tagits bort?

FRÅGA
Hejsan. 2011 lämnades en motion till Roksdagen om att ändra preskriptionstiderna för grov misshandel riktad mot barn. Hur gick det med detta? Jag är i 50-årsåldern.Jag har inte klarat av att anmäla mina föräldrar för den fysiska och psykiska misshandel jag utsattes för från det att jag var ett litet barn, till att jag var 32 år. Den fysiska misshandeln pågick fram till att jag var 17 år. Den psykiska misshandeln pågick fortsättningsvis tills jag var 32 år; då dog min mamma. Min pappa är nu i 80-årsåldern. Det är först nu jag vågar ta Beslutet. Att tänka på min pappa som den brottsling han är. Jag har ett osynligt handikapp som jag ständigt utan uppehåll är tvungen att bemästra och hantera. Psykiska skador efter 17 års fysisk misshandel och 32 års psykisk misshandel.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Motionen från 2011 antogs inte
Motionen som lämnades år 2011 om att avskaffa preskriptionstiden för bland annat grov misshandel mot barn resulterade i ett avslag. Detta kan du se genom att klicka på den här länken till Riksdagens hemsida, och kolla under fliken "yrkanden". Motionen resulterade alltså inte i någon ny lagstiftning.

Ett nytt initativ år 2019
Den 18 oktober 2019 blev däremot frågan aktuell igen, genom att regeringen lämnade över ett förslag som innefattade slopandet av preskriptionstiden för vissa allvarliga brott mot barn till remiss hos Lagrådet. Förslaget gick sedan vidare en proposition, men där går att utläsa att Lagrådet i lagrådsremissen menade att det inte finns något skäl till att ta bort preskriptionstiden för grov misshandel mot barn eftersom inget tyder på att preskriptionstiden utgör något problem i fråga om att få personer dömda för brottet, något regeringen också medgav i remissen. Lagrådets invändning godtogs därför av regeringen, och därmed slopades den delen av förslaget som innebar att preskriptionstiden för grov misshandel mot barn skulle tas bort. Detta kan du se genom att läsa prop. 2019/20:69 s. 39-40. Istället kom propositionen att resultera i en lagändring som tog bort preskriptionstiden för andra typer av brott mot barn.

Sammanfattningsvis finns det i nuläget tyvärr fortfarande en gällande preskriptionstid för det brott dina föräldrar utsatte dig för.

Vänligen,

Pegah Fazli
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (849)
2021-04-12 Gäller socialförsäkringsbalken eller handläggarens bedömning?
2021-04-07 Omfattas hemmafester med fler än 8 personer av pandemilagen?
2021-04-03 Får man köra moped klass 2 utan körkort?
2021-03-31 När kan grundlagsskyddade friheter inskränkas?

Alla besvarade frågor (91191)