Har personen rätt till halva vinsten av gemensamt ägd tomträtt, som sålts utan giltigt samtycke?

FRÅGA
Min sons sambo flyttade från honom 181125 sedan har dom haft ett "av och till" förhållande utan att bo på samma adress. Nu 2101 har det tagit slut. Hon hävdar att hans rätt att kräva något från boet gick ut 1 år och 5 mån från 181125, stämmer det?Under deras sambotid 2016 köptes en tomt gemensamt, dom stod som ägare till halva tomten var på lagfarten. Den såldes 20180926 med nettovinst på 170 000. Har han nu rätt att hävda sin rätt till halva vinsten?Mvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Besvarandet av din fråga görs med utgångspunkt i sambolagen. Du anger att samborna flyttade isär 25/11 2018 och har sedan dess haft ett av och till-förhållande utan att bo tillsammans. Enligt 2 § 2p. SamboL upphör ett samboförhållande när samborna flyttar isär.

Samboförhållandet upphörde således som utgångspunkt 25/11 2018, oberoende av deras förhållande efter den tidpunkten.

När ett samboförhållande upphör ska bodelning av samboegendom genomföras, om detta begärs av någon av samborna, se 8 § SamboL.

Begäran om bodelning ska framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde. Det innebär att rätten att begära bodelning, och därigenom rätten att kräva ut något från boet, gick ut 25/11 2019.

Eftersom de inte var gifta, utan sambor, skulle den eventuella bodelningen endast täcka samboegendomen. Samboegendom utgörs av sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning, se 3 § SamboL.

Tomträtt utgör inte samboegendom, varför den inte skulle ingått i en eventuell bodelning. Din son har inte rätt att begära ut halva vinsten av den anledningen.

Dock framgår det av frågan din att de är samägare till tomten. Det är under de förutsättningarna inte möjligt för din sons före detta att sälja tomten utan din sons samtycke, se 2 § Samäganderättslagen.

Har det inte funnits samtycke till försäljningen har din sons före detta begått ett avtalsbrott. Försäljningen är inte giltig i sådana fall. Din son kan ansöka om stämning i tingsrätten för att få det fastställt.

Med vänlig hälsning!

Martin Carleheden
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3018)
2021-10-19 Hur kan huset undantas från att bli samboegendom?
2021-10-19 Hur säkrar jag min rätt till samboegendom?
2021-10-18 Samboegendom, lottläggning och behovsprövning
2021-10-16 Kan sambo kräva halva bostaden efter bara kort sammanboende?

Alla besvarade frågor (96436)