Har pastorer tystnadsplikt

FRÅGA
Präster inom Svenska kyrkan har absolut tystnadsplikt, min frågeställning är om absolut tystnadsplikt även gäller för pastorer inom andra trossamfund.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Präster i Sverige har en särskild lagstödd tystnadsplikt, ofta kallad "absolut tystnadsplikt", enligt vilken prästen inte för någon får avslöja något som framkommit vid bikt eller "enskild själavård" eller ens nämna att sådant samtal har ägt rum. En pastor är per definition en präst, trots att deras arbetsområden ser annorlunda ut (pastorer finns inom frikyrkan).

Det görs dock en distinktion mellan en präst/pastors tystnadsplikt (absolut) som har täckning i det juridiska begreppet tystnadsrätt och diakoners tystnadsplikt (allmän) som motsvarar sekretesslagens bestämmelser om allmän tystnadsplikt inom t ex skola, socialtjänst, vård och omsorg. Diakoners tystnadsplikt är alltså inte lika omfattande som prästers och pastorers.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Alexander Hedblom
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (652)
2020-02-07 Vad betyder siffrorna i svensk författningssamling (SFS)?
2020-01-31 Vilka lagtolkningsmetoder finns och varför används dem?
2020-01-31 Är det olagligt att fotografera med rökbomber?
2020-01-28 Vilket ansvar har arrangören för minderåriga som dricker på en lokalfest?

Alla besvarade frågor (77193)