FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt22/09/2019

Har pappan rätt till aktiviteter med barnen utan godkännande?

Hej!

Jag har ensam vårdnad om våra två barn.

Fadern har fått efter ytterligare en vårdnadstvist större umgänge med barnen tisdag -måndag varannan vecka.

Har pappan rätt att sätta barnen på olika aktiviteter som barnen går på "hans veckor" utan att jag godkänner det som vårdnadshavare?

Är svårt att veta vad som gäller i sådana situationer .

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Får pappan sätta barnen på aktiviteter under sina veckor, utan att du som vårdnadshavare godkänner detta?

Reglerna för frågor om umgänge, vårdnad och boende finns i Föräldrabalkens 6 kap aktuellt.

Utgångspunken vid frågor som rör barn är att barnets bästa ska vara avgörande, FB 6:2a. Det är vårdnadshavaren som ska tillförsäkra barnet trygghet och god fostran enligt FB 6:1 och 2. Vidare är det också vårdnadshavaren som fattar beslut om barnets personliga angelägenheter, FB 6:11. Detta innebär att du som enda vårdnadshavare är den som fattar beslut kring personliga angelägenheter så som skolgång, sjukvård eller liknande frågor.

Vidare till din fråga är det lite oklart vad aktiviteterna innebär. Innebär dessa aktiviteter någon form utav involvering i barnets personliga angelägenheter så som att fadern blandar sig i utvecklingssamtal eller dylikt utan ditt samtycke, kan detta ses din ensamrätt att värna om. Å andra sidan, innebär aktiviteterna situationer som ryms inom faderns umgängesrätt, har barnet rätt till detta med sin fader, se FB 6:15. Detta innebär enbart barnets rätt till ett fungerade umgänge som är relevant, och det är upp till föräldrarna att se till att umgänget fungerar å barnets vägnar. Är dessa aktiviteter utav sådan art som faller inom umgänget med fadern har därför barnet rätt till ett sådant fungerande förhållande.

Sammanfattningsvis har du som vårdnadshavare rätt att råda över barnens personliga angelägenheter, men barnen har också rätt till umgänge med fadern. Vad som gäller i ditt fall beror därför på aktiviteternas art, samt ert beslut kring umgänget.

Vad du kan göra är i första hand att vända dig till familjerätten i din kommun, där de kan hjälpa dig med frågor rörande umgänge, samt möjligen reda ut gränserna kring ert konkreta beslut och vad du har rätt till och inte.

Har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen.

Vänliga hälsningar,

Felicia OlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”