FrågaFAMILJERÄTTGod man14/10/2017

Har överförmyndaren rätt juridiskt att fatta beslut om upphörande av godmanskap?

Hej,

Jag är god man för min demenssjuka mor. I augusti tillträdde jag en tjänst på en svensk ambassad. Jag har förberett allt praktiskt med bank på internet, autogiron, har e-post kontakt med alla inblandade såsom sociala myndigheter, hemtjänst, vårdcentral mm. Kan ringa Sverigesamtal från ambassaden och ringer min mor två ggr i veckan. Min mor bor i villa med sin sambo som sköter allt det praktiska. Trots detta kommer Överförmyndaren i Ekerö kommun att frånta mig rollen som god man. Detta innebär en katastrof för min mor. Att få en helt okänd person som godman kommer försämra sjukdomsbilden och leda till att hon snabbare kommer att behöva ett demensboende. När detta sker kan inte hennes sambo bo kvar i huset pga ekonomin.

Min fråga är om överförmyndaren har rätt juridiskt sätt att frånta mig rollen som god man?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om överförmyndaren har rätt juridiskt att frånta dig rollen som god man beror på av vilken anledning du har förordnats som god man. Överförmyndaren har rätt att fatta beslut om upphörande av godmanskap eller att frånta dig rollen som god man om du har förordnats som god man enligt 11 kapitlet 3 § Föräldrabalken för att exempelvis:
- förvalta lott i dödsbo eller testamentstagares intresse i vissa fall
- bevaka och förvalta bortasvarandes egendom
- bevaka okänd arvinges rätt och förvalta dennes lott i boet
- förvalta egendom som står under vård och förvaltning av god man

Jag tolkar det dock som att du i ditt fall har förordnats som god man för att din mor på grund av sin demenssjukdom behöver hjälp att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller ta hand om sig själv (11 kapitlet 4 § Föräldrabalken). I det fallet ska beslut om godmanskaps upphörande fattas av rätten (11 kapitlet 19 b § Föräldrabalken). Med andra ord ska inte överförmyndaren kunna fatta det här beslutet i så fall.

I det fallet har ni möjlighet att överklaga beslutet (22 § Förvaltningslagen).

Hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Vänliga hälsningar

Josefine BjörlingRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”