FrågaARBETSRÄTTTrakasserier 22/12/2019

Har oriktigt blivit anklagad för dåligt bemötande på mitt jobb, vad ska jag göra?

Jag har fått en avvikelse på mig för dåligt bemötande på mitt jobb. Jag vet att jag gör allt för att ha ett bra bemötande mot alla. Känns som det är någon som inte gillar mig värst mycket som ställer till det. Men jätte tråkigt

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom vad lagstiftningen säger angående arbetsmiljö, samt ge råd om vad du kan göra nu.

Vad säger lagstiftningen om arbetsmiljö?

I Arbetsmiljölagen fastslås att arbetsgivare ska ha en god arbetsmiljö, vilket inkluderar den psykosociala arbetsmiljön. Utöver att uppnå en bra arbetsmiljö, syftar lagen till att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet, vilket framgår av Arbetsmiljölagen 1 kap 1 § (här). Att arbetsmiljön ska vara tillfredsställande med tanke på arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen framgår av Arbetsmiljölagen 2 kap 1 § 1 st (här).

Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö, se Arbetsmiljölagen 3 kap 1 a § (här). Arbetsgivaren är skyldig att vidta åtgärder för att förhindra att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall i arbetet, se Arbetsmiljölagen 3 kap 2 § (här). På en arbetsplats med minst fem arbetstagare ska det finnas ett skyddsombud, se Arbetsmiljölagen 6 kap 2 § 1 st (här).

Om förekommer på din arbetsplats att arbetskamrater eller kunder, brukare eller liknande påstår att någon har gjort sig skyldig till dåligt bemötande trots att så inte är fallet kan det vara ett tecken på dålig arbetsmiljö. Om det förekommer osämja eller till och med mobbning på arbetsplatsen är det garanterat ett arbetsmiljöproblem.

Vad du kan göra nu

Jag rekommenderar att du pratar med din chef om det inträffade. En annan möjlighet är att du pratar med skyddsombudet, om det finns ett sådant på arbetsplatsen. Om du är medlem i facket kan du även kontakta facket för rådgivning.

Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,


Jenny HedinRådgivare
Hittade du inte det du sökte?