har någon rätt att ta ett anteckningspapper utan mitt godkännande?

hej, om jag skrivit anteckningar på ett papper, har någon rätt att ta den utan mitt godkännande?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

När någon tar något som tillhör en annan person så kan den personen göra sig skyldig till stöld enligt 8 kap 1 § brottsbalken. Men om värdet understiger ca 1000 kr är det att se som ringa stöld enligt 8 kap 2 § brottsbalken. Kraven som man sätter upp för att något ska räkans som stöld är någon tar något som tillhör annan, med andra ord skall man utan tillåtelse ta en sak som inte är ens egen. Man måste också ha uppsåt att tillägna sig det. Detta innebär att man i princip måste ha som plan att behålla saken, eller åtminstone att man kan tänka sig att göra det i det ögonblick man tar saken. Tillgreppet skall också innebära skada. I princip innebär detta att saken man tar måste ha ett ekonomiskt värde. I de flesta fall är detta krav uppfyllt, men exempelvis en papperslapp, ett pass eller liknande anses inte ha ett ekonomiskt värde. I dessa fall kan det istället röra sig om egenmäktigt förfarande enligt 8 kap 8 § brottsbalken vilket är när man stjäl något som saknar ett ekonomiskt värde. Det kan alltså vara egenmäktigt förfarande enligt 8 kap 8 § brottsbalken om man tar någons papperslapp, för att anknyta till exemplet ovan. I ditt fall skulle det alltså kunna bli aktuellt med egenmäktigt förfarande, men det kan nog bli svårt för dig att få till ett rättsligt förfarande i det fall du beskriver.

Sammanfattningsvis blir svaret på din fråga att nej igen har rätt att ta ditt anteckningspapper utan ditt godkännande men i det fall du beskriver kan det blir svårt att göra något rättsligt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Simon RydbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo